Θὰ ἦταν πολὺ καλλίτερα νὰ σιωποῦν…

Θὰ ἦταν πολὺ πιὸ καλά, γιὰ ὅλους μας, νὰ μὴν ὁμιλοῦν…

«Ἂς ἀφήσουμε τοὺς σωβινισμοὺς καὶ τοὺς ὑπερπατριωτισμούς, ἐὰν χρειάζεται ἡ χώρα νὰ μπῇ σὲ μίαν τέτοιαν περιπέτεια ἢ ἐὰν χρειάζεται μὲ ψυχραιμία καὶ ὑπομονή…».

«Τί νά πάῃ ἡ Ἑλλάδα; Νά καταλάβουμε τήν Τουρκία; Τί νά κάνουμε δηλαδή;»

Γιὰ τὰ παραπάνω ἀνερωτήθη ὁ Ἕλλην ὑπουργὸς Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλῆς, μιλώντας στὴν τηλεόραση τοῦ ΣΚΑΙ.

Σκέψου τώρα νὰ εἶναι τὸ παιδί σου αὐτὸ ποὺ κρατοῦν αἰχμάλωτο οἱ Τοῦρκοι καὶ νὰ περιμένῃς βοήθεια ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, πιστεύοντας πὼς θὰ κάνη τὰ πάντα γιὰ νὰ τὸ βοηθήσῃ, ἀλλὰ νὰ ἀκοῦς τὰ παραπάνω καὶ νά…

Ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ «ὑγειής» ἀριστερὰ σὲ ἕνα «ἄῤῤωστο» περιβάλλον Ἑλλήνων «ἐθνικιστῶν», πού, «συμπτωματικῶς», ἀγαποῦν τὴν Πατρίδα τους… 

Ὅλα βέβαια ἐπιτρέπονται στὸ ὄνομα τῆς δικῆς τους ἰδεολογίας, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογήσουν πράξεις, συμπεριφορές, καρέκλες, στάση ζωῆς.

Τόσο πολὺ μετρᾶ γιὰ αὐτοὺς ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ποὺ κυβερνοῦν.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply