Ἱκανοποίησις «ἀντιεξουσιαστικῶν» αἰτημάτων παραμένουν οἱ προτεραιότητες τοῦ κράτους

Εἶναι τραγικὰ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν.

Τὴν ἰδίαν ἡμέρα τῆς ἀνάνδρου ἀπαγωγῆς τῶν δύο στρατιωτικῶν καὶ ἐνῶ ἐξ αἰτίας τοῦ λανθασμένου χειρισμοῦ τῆς ὑποθέσεως ὁδηγοῦνται, ὑπὸ συθῆκες ἐξευτελισμοῦ, στὰ τουρκικὰ δικαστήρια…
…τὸ «κράτος τῶν Ἀθηνῶν» ἀποφασίζει νὰ ἀσχοληθῇ καί, καταληκτικῶς, νὰ ἱκανοποιήσῃ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν «ἀντιεξουσιαστῶν», μεταφέροντας σὲ φυλακὴ προτιμήσεώς του τὸν 29χρονο Κωνσταντῖνο Γιαγτζόγλου, κατηγορούμενο γιὰ τὴν ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Λουκᾶ Παπαδήμου.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 168 times, 1 visits today)
Leave a Reply