Θὰ μπορούσαμε νὰ εἴμαστε ἕνα σοβαρὸ Ἔθνος

Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς ἦταν ἕνα σοβαρὸ Ἔθνος, χιλιάδες Βούλγαροι, πρῴην Γιουγκοσλαῦοι, Ἀλβανοὶ καὶ Ῥουμάνοι θὰ σπούδαζαν στὰ Πανεπιστήμιά της. Κατὰ τεκμήριον οἱ ἄριστοι.

Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς ἦταν ἕνα σοβαρὸ Ἔθνος, ἑκατομμύρια Βουλγάρες, πρῴην Γιουγκοσλαῦες, Ἀλβανίδες καὶ Ῥουμάνες θὰ ἐνδύοντο σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς μόδας τῶν Ἀθηνῶν.

Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς ἦταν ἕνα σοβαρὸ Ἔθνος, ἑκατομμύρια βόρειοι γείτονές μας θὰ μιλοῦσαν ἑλληνικά, θὰ ἐνεδύοντο ἑλληνικὰ καὶ θὰ ἀγόραζαν ἑλληνικὰ προϊόντα, ὄχι μόνον γιατὶ θὰ ἦσαν τὰ φθηνότερα, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ θὰ ἦσαν τὰ καλλίτερα!

Ἀγαθὴ τύχη μας ἔριξε στὴν ἀπὸ ἐδῶ μεριὰ τοῦ παραπετάσματος τὸ 1949.
Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἑλλὰς ξέφυγε ἀπὸ τὴν χρονία φτώχεια της καὶ εὑρέθη σὲ ἡγετικὴ θέση στὰ Βαλκάνια τὸ 1990…
Τὴν εὐκαιρία της βέβαια τὴν εἶχε κλωτσήση στὸν βοῦρκο τῆς μεταπολιτεύσεως, λίγα χρόνια πρὶν καί, ἀντὶ ὅλων αὐτῶν ἐσυμβιβάσθη στὸ σερβίρισμα εἰσαγομένων προϊόντων σὲ αὐτοὺς τοὺς λαούς, στὶς ἑλληνικὲς θάλασσες , γιὰ δύο μὲ τρεῖς μῆνες τὸ καλοκαίρι.

Ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ τάξις θέλει «ξεπάστρεμα» μέχρι πέμπτης γενεᾶς…

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 1,976 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Θὰ μπορούσαμε νὰ εἴμαστε ἕνα σοβαρὸ Ἔθνος

 1. Ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα σοβαρὸν ἔθνος, ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότητα εἴμεθα οἱ καραγκιόζηδες τῆς ἱστορίας.
  Καὶ τοῦτο ὄχι διὰ τοὺς ἐπιφανειακοὺς λόγους οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς τὸ ἄρθρον ἀλλὰ δι’ ἄλλους ἀρκούντως σοβαρούς:
  Πρῶτον, τοὺς ἐθνικοὺς ὀλετῆρας ἀπὸ τὸν Περικλῆν μέχρι τοὺς συγχρόνους Βενιζέλον, Καραμανλῆν, Μακάριον κ.ἄ, τοὺς ἀνάγομεν “ἐθνάρχας” ἐνῶ τοὺς παντοιοτρόπως εὐεργετοῦντας τὸ ἔθνος ἀπὸ τὸν Θεμιστοκλῆν μέχρι τοὺς Κολοκοτρώνην, Ρωμανὸν Διογένην, Ἀνδροῦτσον κ.ἄ , τοὺς φερόμεθα κατὰ τρόπον σκαιὸν καὶ ἀνάρμοστον.
  Δεύτερον, κάθε φορὰ μόλις γεμίσουμε τὴν καρδάραν τὴν κλωτσᾶμε καὶ τὸ γάλα χύνεται. Τρεῖς αὐτοκρατορίας ἐδημιουργήσαμε, τὰς δύο τελευταίας ἐκ τῶν ὁποίων τὰς ἐχαρίσαμεν εἰς τρίτους: ἐκείνην τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἰς τοὺς Ρωμαίους καὶ ἐκείνην τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τοὺς Τούρκους…!!!
  Τέλος , “ἐστήσαμε” τὸ ΄21 δι’ ἀνεξαρτησίαν καὶ ἐλευθερίαν καὶ ἀντ’ αὐτοῦ ἀποκτήσαμε κράτος δοτόν, ἀνελεύθερον καὶ ἐξηρτημένον!!
  Περισσότερον καραγκιόζηδες δὲν γίνεται!!

  • Διαφωνῶ ἀπολύτως στὰ τῶν λόγων ποὺ θέτεις, διότι τὸ «μικρόβιο» δὲν εἶναι …«αὐτοφυές» ἀλλὰ …«ἐμφυτευμένον»!!!

   • Ὑπάρχουν τὰ ἐπίκτητα καὶ τὰ ἐκ γενετῆς χαρακτηριστικά.Τὰ πρῶτα περισσότερα τὰ δεύτερα λιγοστά. Μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες (ἀλήθεια, πόσους;) σκλαβιᾶς, τὰ ἐν λόγῳ χαρακτηριστικὰ πλέον ἔχουν τόσο ἀναμειχθῆ μεταξύ τους, ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ διαχωρισθοῦν. Παρ΄ ὅλα αὐτά, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ στὰ δύσκολα σηκωνόμαστε, ἀντιλαμβάνομαι πώς, εἰδικῶς τὸ ἐν λόγῳ μὴ ἀναγκαῖον γιὰ τοὺς κανόνες ἐπιβιώσεως στοιχεῖον, τὸ διαθέτουμε ἐπικτήτως καὶ τὸ παρακάμπτουμε ὅταν ἀπαιτεῖται. Κι αὐτὸ θὰ ἀποδειχθῆ συντόμως ἀγαπητὲ Νικόλαε.
    Ἄλλως τέ… μὴν ξεχνᾶς πὼς ὁ δικός μας χρόνος ἐπάνω στὸν πλανήτη εἶναι μία …τρίχα ἀπὸ τὰ «μαλλιά του»!!! Περιττὸ νὰ κρίνουμε ἐκ τῶν ἐλαχίστων κυττάρων μίας …τρίχας!!!

Leave a Reply