Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἄποψις τοῦ (κάθε) Καρανίκα…

Ῥε σὺ Καρανίκα,
Δέν εἴχαμε ἐχθὲς στὴν Λευκωσία, στὸ Συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία, κάποιο Κυβερνητικὸ Στέλεχος, κάποιο Κομματικὸ Στέλεχος ἀπὸ τὰ Κόμματα τοῦ νησιοῦ, κάποιον Δημοτικὸ Ἄρχοντα, κάποιο ὑψηλόβαθμο στέλεχος Σωματείου ἢ Ὀργανισμοὺ ἢ Κινήματος…

 

περισσότερες εἰκόνες ἐδῶ

Μᾶλλον ἦσαν κουρασμένοι ἀπὸ τὴν συμμετοχή τους στὴν «παρέλαση ὑπερηφανείας τῶν gay», πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ὁπότε καὶ ἀπεφάσισαν νὰ κάτσουν στὰ σπίτια τους γιὰ νὰ ξεκουρασθοῦν…

Παρευρέθησαν μόνον ἁγνοὶ Πατριῶτες, ἁπλοῖ ἄνθρωποι τοῦ μόχθου ποὺ μέσα στὴν καρδιά τους ἔχουν μόνον μίαν Ἰδεολογία…: Τὴν Πατρίδα…!!!

Ἀλλά ποῦ νά καταλάβῃς ἀπό τέτοια πράγματα ἐσύ ῥέ Καρανίκα, πού σέ πληρώνω ἐγώ γιά νά λές μαλ@κίες ἀπό τό πρωΐ ἔως τό βράδυ…;
Κάπνισε τὸ «μαῦρο» σου καὶ ἆσε μας ἐμᾶς νὰ ἀγωνιζόμεθα γιὰ ὴν Πατρίδα…. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἄποψίς σου…

Ἀκοῦς Καρανίκα τί σοῦ λέει ἕνα «Ἐθνίκι»;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply