Πίσω ἀπό τήν παραίτησιν Σακελλαρίου μία ἡρωϊκή πράξις;

Ἔκπληξις: Τί προβλέπει γιά τήν κακοδικία στό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας τό Ἄρθρον 99 τοῦ Συντάγματος;

Προσφάτως μας προέκυψε αιφνιδίως η παραίτηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κου Νικολάου Σακελλαρίου.

Το σχετικό βίντεο παραδοχής της κακοδικίας.

Ο κος Σακελλαρίου σε σχετικό βίντεο παραδέχθηκε τις διαρροές για την απόφαση περί Συνταγματικότητος του νόμου Κατρούγκαλου, που όπως δήλωσε δεν μπορεί να ελέγξει.

Μετά την παραπάνω παραδοχή, τεκμηριώνεται πλήρως η περίπτωση κακοδικίας στο δικαστήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά συνέπεια πρέπει για το θέμα να ασχοληθεί το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 99 του Συντάγματος.

Σε αυτό θα μετέχει ως πρόεδρος ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ως μέλη δικαστές, που δεν θα προέρχονται όμως από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Καταλάβατε τώρα τι εννοούσε ο κος Σακελλαρίου, όταν απευθύνθηκε στους υπολοίπους δικαστές;

TO AΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Aγωγή κακοδικίας θα μπορούσε να καταθέσει οποιοσδήποτε θιγόμενος διάδικος στην υπόθεση μετά την επίσημη δημοσίευση της αποφάσεως και με αποδεικτικό στοιχείο το βίντεο του κου Σακελλαρίου….

Μετά την παραπάνω εξέλιξη, εύχομαι στους υπευθύνους της Δικαιοσύνης και της κυβερνήσεως:

Kαλά ξεμπερδέματα…

Συγχαρητήρια κε Σακελλαρίου .

Με την πρόσφατή σας πράξη αποδείξατε έμπρακτα ότι η Ελλάδα βγάζει ακόμα δικαστές ανταξίους του Γεώργιου Τερτσέτη και του Αναστάσιου Πολυζωίδου!

John Drake

(Visited 993 times, 1 visits today)
Leave a Reply