Ὡραῖο …«σώσιμο» κάνουν στὴν Μακεδονία

Δηλαδή πῶς τήν «σώσατε» τήν Μακεδονία κε πρωθυπουργέ Τσολάκογλου;
Μᾶς ἀπείλησαν τά Σκόπια μέ πόλεμο κι ἐσεῖς φοβηθήκατε μήπως καί τήν …καταλάβουν;

Ὅταν λέτε τέτοιες ἀσυναρτησίες, ἐσὺ καὶ  τὸ φερέφωνό σου ὁ Κούλογλου, νὰ τὶς αἰτιολογεῖτε κι ὄχι νὰ πετᾶμε ἔτσι, μίαν π@απαριὰ καὶ τέλος.

Σᾶς ἀπείλησε μήπως ἡ φοράδα τοῦ Βερολίνου;
Ἔ καί;

Ὅ,τι καὶ νὰ κάνῃς δὲν πρόκειται νὰ σώσῃς τὴν καρέκλα σου… Δὲν κλ@νει ὁ πεθαμένος, λέει ὁ λαός.

Καὶ νὰ θυμᾶσαι πὼς τὴν προδοσία πολλοὶ ἠγάπησαν, τὸν προδότη ὅμως οὐδείς!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply