Βαρδαρσκανές, διαχρονικές, ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν Μακεδονία

Ἀμερικανικὸ τηλεγράφημα (Μιλοβάνοβιτς, Πρέσβειρα στὴν Βαρδαρία, 29-7-2008) στὸ τὶ ἤθελε ὁ Γκρουέφσκι τὸ 2008…
Μία ἰδέα γιὰ νὰ μὴν νομίζῃ κάποιος ὅτι καὶ ὁ Ζάεφ ἄλλαξε καὶ πολλά…..

«Ὁ Γκρούεφσκι θέλει τὸ συνθετικὸ νὰ εἶναι σὲ παρένθεση.
Θέλει τὴν ἀναγνώριση τῆς μακεδονικῆς γλώσσης καὶ ἐθνικότητος νὰ εἶναι ῥητὴ παρὰ σιωπηρή.

Στὸ εὖρος χρήσεως θὰ ἤθελε νὰ περιορισθῇ ἡ χρῆσις στοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς ὅπου τώρα χρησιμοποιεῖται τὸ FYROM.

Στὶς διμερεῖς σχέσεις θὰ ἤθελε ὁ ΟΗΕ ἁπλῶς νὰ ἐξουσιοδοτήσῃ ἀντὶ νὰ ἐνθαῤῥύνῃ ἢ νὰ συστήσῃ τὴν χρήση τῆς νέας ὀνομασίας, ἐνῶ θὰ ἤθελε να περιορίσῃ τὴν χρήση τοῦ νέου ὀνόματος καὶ στὶς διεθνεῖς συμφωνίες.»

Μόνο …κ@λο .δὲν ζήτησε!!

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

 

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply