Ὑπάρχουν καὶ εἰλικρινεῖς Ἑλληνολάτρες…

Ζεῦγος Βραζιλιάνων (ἀπὸ τὴν Βόρειο Βραζιλία), ἐπισκεπτόμενον τὶς πρὸ ἄλλες τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἰθάκης (ὅπου ἐργάζομαι), μοῦ εἶπαν:

«Ἐμεῖς λατρεύουμε τὴν ἀρχαία σας Ἱστορία καὶ τὸν Πολιτισμό σας…!!!»

Μοῦ ἐζήτησαν δὲ νὰ τοὺς ἐξηγήσω τὴν γενεαλογία τοῦ Κεφάλου, ὅποτε ὑποχρεώθηκα νὰ ἀνοίξω τὴν βικιπαιδεία!!!

Στὸ ἐρώτημά μου: «γιατί τούς συναρπάζει τόσο πολύ ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική Ἱσττορία καί ἡ Μυθολογία μας», μοῦ ἀπήντησαν (συνοπτικῶς):

«Μά, ἐμεῖς, ἕνας λαὸς Πορτογάλων καὶ Ἀφρικανῶν ἔχουμε μίαν Ἱστορία ποὺ φθάνει τὸ πολὺ 500 χρόνια πίσω… Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ὅλην τὴν Λατινικὴ Ἀμερική, ποὺ σᾶς λατρεύει!!!»

Ὁ Βραζιλιάνος (λευκός) ἦταν αὐτὸς ποὺ μὲ ἐρώτησε γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ Κεφάλου. Ἡ γυναῖκα του ἦταν Ἰνδιάνα.

Ὄθων Δρακᾶτος

εἰκόνα 

(Visited 727 times, 1 visits today)
Leave a Reply