Διαψεύδοντας (μὲ ἀποδείξεις) τὴν προπαγάνδα περὶ «ἀνηλίκων προσφύγων» καταλήγεις …ἄνεργος!!!

Ὀδοντίατρος στὴν Σουηδία ἀπελύθη γιατὶ ἀπεκάλυψε πὼς τὸ 80% τῶν ἀνηλίκων ἀσυνοδεύτων «παιδιῶν», εἶναι …ὥριμοι καὶ πλήρως ἀνεπτυγμένοι ἐνήλικες.

πηγὴ

Δηλαδὴ συζητᾶμε γιὰ …μαντραχαλάδες ποὺ ἀπολαμβάνουν εἰδικὰ προνόμια!!!

Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ φάει καὶ 50 χιλιάδες πρόστιμο ἐπειδὴ ἀπεκάλυψε τὴν ἀλήθεια!!!
Βλέπετε ἡ ὀδοντοστοιχία ἀποκαλύπτει πάντα τὴν ἡλικία!!!
Αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ ἀποκαλύπτεται φυσικὰ ἡ ἀλήθεια, γιὰ τοὺς δικούς τους σκοπούς.

Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε πώς, στὸν Μεσαίωνα τοὺς ἔκαιγαν στὴν πυρὰ καὶ σήμερα τοὺς ἀπολύουν καὶ τοὺς βάζουν νὰ πληρώνουν πρόστιμα.
Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ ἁπλῶς πάντα ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐπιστήμης ἐνοχλοῦσε καὶ ἐνοχλεῖ!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 181 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Διαψεύδοντας (μὲ ἀποδείξεις) τὴν προπαγάνδα περὶ «ἀνηλίκων προσφύγων» καταλήγεις …ἄνεργος!!!

  1. Ἡ Σουηδία παραδοσιακῶς βρίσκεται ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν “περιούσιων”. Καὶ ὁ διαβόητος Νόμπελ ἄλλωστε (μὲ τὰ βραβεῖα κ.λπ.) “περιούσιος” ἤτανε.

  2. Γιὰ αὐτὸ καὶ διαχρονικῶς ἀλαλάζουνε πὼς ὅλα σχεδὸν τὰ Νόμπελ τὰ ἔχουνε πάρει εἴτε “περιούσιοι” εἴτε διαμαρτυρόμενοι (= καλβινιστές).

Leave a Reply