Βασικὰ δεδομένα συνταξιοδοτικῆς ἀσφαλίσεως ποὺ …ἀποσιωπῶνται!!!

Δέν σᾶς κάνει ἐντύπωση τό γιατί τό πολιτικὸ σύστημα, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ κρατικό του ὄργανο, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ἀποκρύπτει ἕνα βασικὸ δεδομένο συνταξιοδοτικῆς ἀσφαλίσεως;

«Τὸ πόσα χρόνια ἀσφάλισης ἔχουν οἱ συνταξιοῦχοι».

Μία βασικὴ παράμετρος ἑνὸς συνταξιοδοτικοῦ προγράμματος, εἴτε ἀναδιανεμητικοῦ, μεικτοῦ ἀλλὰ καὶ κεφαλαιοποιητικοῦ εἶναι ἡ διάρκεια.

Διότι ὅταν…..

  • 500.000 συνταξιοῦχοι ἔχουν ἀπὸ 0-14 χρόνια ἀσφαλίσεως,
  • 1.500.000 συνταξιοῦχοι ἔχουν 15-20 χρόνια ἀσφαλίσεως,
  • 500.000 συνταξιοῦχοι ἔχουν 21- 30 χρόνια ἀσφαλίσεως καί,
  • 200.000 συνταξιοῦχοι ἔχουν 31-35 χρόνια ἀσφαλίσεως…,

αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι μόλις τὸ 1/4 ἔχουν περισσσότερα ἀπὸ 20 χρόνια ἀσφαλιστικοῦ βίου, καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀποκαλοῦν …προώρους, μιᾶς καὶ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ βγοῦν στὴν σύνταξη πρὶν τὰ 65 ἢ τὰ 67, ἔστω μὲ τὶς ὅποιες στρεβλώσεις ποὺ ὑπῆρχαν καὶ καλῶς ἔπαυσαν.

Τὸ 2022, θὰ λένε προώρους ὅσους εἶναι στὰ 62-67, ἐπειδὴ θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ βγοῦν στὴν σύνταξη μὲ …40 χρόνια ἀσφαλίσεως πρὶν τὰ 67.!!!

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply