Γερμανικός «δάκτυλος» ἀπηλευθέρωσε τούς στρατιωτικούς μας;

Τελικά, ὅπως ὅλα δείχνουν, δὲν φαίνεται νὰ ἦταν ἀμερικανικὸς «δάκτυλος» αὐτὸς τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν δύο στρατιωτικῶν μας, ἀλλα …γερμανο-καταριανός. (Σαφῶς φυσικὰ καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Μόσχας…!!!)

πηγὴ

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια…
Παρατηρεῖσθε τὸ «τρίγωνο» ποὺ ἔστησαν, ἀπὸ τὸ περασμένο Σαββατοκύριακο, καθὼς καὶ τὴν συνέχειά του, στὸ Σαββατοκύριακο ποὺ διανύουμε.
Ὁ Λαβρῶφ πῆγε στὴν Τουρκία.

Ὁ Ποῦτιν πηγαίνει στὴν Μέρκελ…

Ὁ Ἐρντογὰν πηγαίνει ἐπίσης στὴν Μέρκελ σὲ λίγες ἡμέρες…

Τὸ Κατὰρ δίδει χρῆμα πολὺ στὴν Τουρκία…

πηγὴ

 

Περιμένω λοιπὸν τὴν γεωπολιτικὴ ἀντίδραση καὶ τὸν θυμὸ τῶν Ἀμερικανῶν σὲ αὐτήν, τὴν νέα, στήριξη πρὸς τὸν Ἐρντογάν, ποὺ ἦταν τελικῶς εὐθεία «ἀπειλή-στραπάτσο» κατὰ τοῦ Τρᾶμπ.
(Καὶ μονίμως φυσικὰ σαφῶς πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ποὺ ἔχει κάνη τὸ τελευταῖο ἔτος γεωπολιτικὴ στροφὴ πρὸς τὶς Η.Π.Α., ἀκροβατώντας σὲ …δύο βάρκες (Ἡνωμένη Εὐρώπη, Γερμανία, Ῥωσσία, διεσπασμένο ΝΑ.ΤΟ.) κάτι ποὺ δὲν ἀνέχεται ὁποιοσδήποτε διεθνὴς γεωπολιτικὸς παράγων πλέον!!!

πηγὴ

πηγὴ

Η Τουρκία κατά την άποψή μου, ενήργησε πολύ, πολύ άσχημα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε, δεν πρόκειται να κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα (US not going to take it sitting down). «Επομένως, δεν έχουμε δει ακόμη το τέλος αυτής της ιστορίας. Δεν πρόκειται να το δεχθούμε χωρίς να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούν να παίρνουν τους ανθρώπους μας», υπογράμμισε.

πηγὴ

πηγὴ

Σὲ ὅλα τὰ παραπάνω νὰ προσθέσουμε καὶ τὶς ῥωσσο-τουρκικὲς ἀσύμμετρες ἀπειλὲς πρὸς τὸν Τσίπρα, μέσῳ τῆς φωτιᾶς στὸ Μάτι, ποὺ διαφαίνεται νὰ ὑποκρύπτῃ δικό τους «δάκτυλο», γιὰ νὰ κάνουμε τὸν λογαριασμό.

Ἄρα; Μήπως κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω ἀπό αὐτά πού συνυπολογίσαμε;

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

 

(Visited 176 times, 1 visits today)
Leave a Reply