Λύτρα θὰ πληρώνουμε γιὰ νὰ …ὑπάρχουμε!!!

Μνημόνια τέλος, γιατί πῆραν αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἤθελαν οἱ Βρυξελλιῶτες!
Τὴν Ἑλλάδα στὸ πιάτο, μὲ 220 ψήφους!
Σὲ ὁμηρεία καὶ δουλεία γιὰ 99 χρόνια ἐψήφισαν τὸν Αὔγουστο τοῦ 2015 οἱ «Σωτῆρες μας» ἀπὸ ὅλο τὸ πολιτικὸ φάσμα!

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ πρέπη νὰ πληρώνουμε κάθε χρόνο λύτρα, κι ὅταν δὲν τὰ ἔχουμε, θὰ κόβουν κομμάτια ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ θὰ τὰ παίρνουν !

Ἡ δημόσια γῆ καὶ ἡ ἰδιωτικὴ περιουσία τῶν Ἑλλήνων μαζὺ μὲ τὰ παιδιά τους εἶναι ὑποθηκευμένα!!!

Σὲ λιγότερο ἀπὸ 50 χρόνια δὲν θὰ ὑπάρχει Ἑλλάς, μὰ οὔτε κι Ἕλλην ζωντανὸς στὴν χώρα!!

Χειροκροτῆστε καὶ φέρτε τοὺς ἑπομένους νὰ ἀποτελειώσουν τὴν Δουλειά!!!

Λαπαθιώτου Ντίνα

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply