Ψωρο-ὁπαδοὶ νομιμοποιοῦν …ἀνύπαρκτα χρέη!!!

Πόσο ἀνόητοι μπορεῖ νά εἶσθε φρέ σωῤῥαῖοι, πού πέσατε θύματα ἑνός ἀπατεῶνος, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ τὶς τράπεζες.

Φίλος μοῦ ἔστειλε τὸ ἐξώδικο ποὺ στέλνουν στὶς τράπεζες, οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Σῶῤῥα, μὲ τὸ ὁποῖον καλοῦν τὴν τράπεζα νὰ πληρωθῇ ἀπὸ τὰ ὁμόλογά του.
Μόνον ποὺ μέσα ἀπὸ αὐτὸ νομιμοποιοῦν καὶ ἀναγνωρίζουν ὅλες τὶς ἀπάτες, τὶς κομπίνες καὶ τὶς παράνομες χρεώσεις τῶν τραπεζῶν, ἀποκαλώντας τες νόμιμες καὶ  ἐκκαθαρισμένες, ἐνᾦ σὲ ἕνα μελλοντικὸ δικαστήριο , ποὺ θὰ σᾶς στείλη ἡ τράπεζα, θὰ σᾶς παρουσιάση αὐτὸ τὸ  ἐξώδικο, ποὺ ἐσεῖς τῆς στείλατε, ἀναγνωρίζοντας τὴν ὀφειλή σας πρὸς αὐτήν.

Ἔχετε καταλάβη τί ὑπογράψατε καί τό πῶς ἔχετε πέση θύματα τῶν κομπιναδόρων πού ὑπηρετοῦν τίς τράπεζες;
Ἔχετε καταλάβη πώς μέ αὐτό τό ἐξώδικο ἀναγνωρίζετε ὅλες τίς χρεώσεις τῶν τραπεζῶν;

Ὅμως, ἀκομη κι ἐὰν ὑπῆρχαν αὐτὰ τὰ χρήματα, πῶς θά τά πάρουν οἱ τράπεζες βρέ ἀνόητοι, δίχωως τήν δική σας ἐξουδιοδότηση;

Παναγιώτης Λελιάτσος

 

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 190 times, 1 visits today)
Leave a Reply