Διαφορὲς μέ τήν ΑΑΔΕ λύονται ἀπό τό δικηγορικό γραφεῖο …Πιτσιλῆ;

Τί ἄλλο ἔμεινε νά δοῦμε σέ αὐτήν τήν χώρα;

Τὸ δικηγορικὸ γραφεῖο ἰδιοκτησίας τοῦ Προέδρου τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων, κυρίου Πιτσιλῆ, ἀναλαμβάνει ὑποθέσεις φορολογικῶν διαφορῶν, προσφυγῶν καὶ προστασίας, ἔναντι τῆς ΑΑΔΕ…

Ἦταν δίκαιον καὶ ἔγινε πρᾶξις…
Ὅποιος χρωστᾶ στὸ Δημόσιο πλέον, ξέρει ποῦ θὰ πάη…

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 165 times, 1 visits today)




Leave a Reply