Φρέσκες εἰδήσεις ἀνανεώσεως …αὐτοενοχῆς!!!

Πρεζάκη Ἕλληνα, πῆρες σήμερα τήν δόση τῆς αὐτοενοχῆς σου; Δὲν τὴν πῆρες;; Μᾶλλον δὲν ἅναψες τὴν τηλεόραση καὶ ἔτσι τὰ βαποράκια τοῦ Σόρος δὲν πρόλαβαν ἀκόμα νὰ σοὺ φέρουν τὴν «τζούρα» σου!! Μὴν τρέμεις ὅμως, θὰ σὲ «φτιάξω» ἐγώ!

Σοὺ φέρνω φρέσκια εἴδηση ἐνοχῆς γιὰ νὰ τρέξῃ μέσα στοὺς νευρῶνες τοῦ ἐγκεφάλου σου. Νὰ παράξῃ ὅλες τὶς νευροτοξικὲς οὐσίες ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ διεγείρουν τὰ αἰσθήματα τῆς αὐτοενοχῆς, ποὺ τόσο σὲ φτιάχνουν!

Λοιπόν, στὸ Αἰγαῖο προχθὲς πνίγηκαν ἀκόμα πέντε λαθρομετανάστες! Καὶ ὁ ἔνοχος εἶσαι ἐσύ!!! Μὴν προσποιεῖσαι τὸν ἀθῶο!

 • Εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ ἐσὺ τοὺς βομβάρδισες τὸ χωριό.
 • Εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ ἐσὺ τοὺς ξεσπίτωσες καὶ τοὺς ἔκανες πρόσφυγες.
 • Εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ ἐσὺ κατέστρεψες τὴν οἰκονομία τῶν χωρῶν τους καὶ τοὺς ἔκανες νὰ πηδοῦν τὰ σύνορά σου.
 • Εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ ἐσὺ τοὺς ἔβαλες μέσα στὴν σάπια βάρκα χειμώνα καιρὸ νὰ περάσουν τὸ Αἰγαῖο.
 • Εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ δὲ μοιράζεσαι τὰ ἔσοδα τοῦ Τούρκου διακινητοῦ καὶ δὲν προσφέρεις τὴν ἔμμισθο «ἀλληλεγγύη» καὶ τὸν ἀνθρωπισμὸ τῶν ΜΚΟ τοῦ Σόρος.
 • Εἶσαι ἔνοχος γιὰ ὅλη τὴν δυστυχία τοῦ πλανήτου.
 • Εἶσαι ἔνοχος ἐσύ, ἀντὶ τοῦ Τράμπ, τῆς Μέρκελ, τοῦ Μακρόν, τοῦ Πούτιν, τοῦ Ἐρντογᾶν, τῶν Ἑβραίων, τοῦ ψευδοΟΗΕ, τῆς ψευδοΑμνηστείας καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ὀργανισμῶν γιὰ τοὺς πολέμους καὶ τὴν πείνα.
  Ἐσύ, ἐσὺ φταῖς γιὰ ὅλα! Φασίστα, ρατσιστή, ἰσλαμοφοβικέ, πρεζοέλληνα!
 • Εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ δὲν στήνεσαι στὰ τέσσερα νὰ σὲ περάσουν ὅλοι!
 • Εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ ἀντιστέκεσαι στὴν καταστροφὴ τῆς πατρίδος σου!
 • Εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ ζεῖς ἀκόμα στὸ σπίτι σου καὶ ἔχεις τὴν ἄνεσή σου, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ δώσῃς στὴν κυρὰ Τασία γιὰ νὰ στεγάσῃ ἀναξιοπαθοῦντες λαθρομετανάστες!
 • Εἶσαι ἔνοχος γιὰ πολλὰ ἀκόμη!!
  Ἀλλὰ περισσότερο ἀπὸ ὅλα εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ γεννήθηκες Ἕλληνας.
 • Εἶσαι ἔνοχος ἐπειδὴ δὲν εἶσαι «ἀνθρωπιστὴς» ἀριστερός.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ πληρώσῃς.

Αὐτὴ εἶναι ἡ τιμωρία γιὰ τὴν ἐνοχή σου!

Μία μικρὴ δόσις αὐτοενοχῆς γιὰ σήμερα ποὺ θὰ φτιάξη τὴν ἡμέρα σου καὶ θὰ σὲ κάνη νὰ νοιώσῃς χαμένο κορμί.

Ἀφοῦ σὲ ἔχουν πείση ὅλοι αὐτοὶ γιὰ τὴν ἐνοχή σου, δὲν θὰ σὲ πείσω ἐγώ;

Πές μου τώρα ποὺ σὲ «ἐφτίαξα» αὐτοενοχικέ μου μ@λάκα, δὲν τὴν καταβρῆκες;

Γεράσιμος Γερολυμᾶτος

(Visited 293 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Φρέσκες εἰδήσεις ἀνανεώσεως …αὐτοενοχῆς!!!

Leave a Reply