Δὲν εἶναι μόνον διαφορετικοὶ ἀλλὰ καὶ ξεδιάντροποι

«Δὲν ξέρω ἀγόρι μου, κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ καλοὶ ἄνθρωποι ἀλλὰ εἶναι διαφορετικοὶ ἀπὸ μᾶς.
Εἶναι ξεδιάντροποι, θὰ δυστυχήσης ἐὰν μπλέξῃς μὲ κάποιαν ἀριστερή, νὰ μὴν πάρῃς κάποιαν ἀπὸ αὐτούς… Εἶναι ξεδιάντροποι….»

Ἐπαναλάμβανε τὰ παραπάνω, μονίμως ἡ Μελπομένη, ὅπως ἐπαναλαμβάνω κι ἐγὼ στὰ παιδιά μου ….

Εἶναι ξεδιάντροποι.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 275 times, 1 visits today)
Leave a Reply