Ξεκίνησε νὰ στήνεται νέος «Ἀττίλας» στὴν Κύπρο ὅσο ἐμεῖς βλέπουμε πολάκηδες

Τὴν ὥρα ποὺ στὴν χώρα μας ἀσχολούμεθα μὲ τὰ δάνεια τοῦ Πολάκη καὶ τῶν ὑπολοίπων, ποὺ οὐσιαστικὰ οὐδέποτε πρόκειται νὰ εὑρεθῇ ἄκρη, ἡ Τουρκία ἐκβιάζει πλέον μὲ κινήσεις ποὺ θυμίζουν 1974!

H εἰρηνευτικὴ δύναμις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν στὴν Κύπρο, ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ἐπεβεβαίωσε προχθὲς τὴν προώθηση τουρκικῶν κατοχικῶν δυνάμεων καὶ τὴν κατάληψη κυπριακοῦ ἐδάφους στὴν περιοχὴ τῶν Στροβιλίων λέγοντας πῶς ἡ κυπριακὴ κυβέρνησις καὶ ἡ ἴδια προχωρᾶ σὲ …διαβήματα!

Αὐτά!

Λουκᾶς Δ. Συμπερᾶς

(Visited 171 times, 1 visits today)
Leave a Reply