Χωρίς «πατρίδα Εὐρώπη» ὑπάρχει ζωή;

Ἀγαπητὸς φίλος ἀνέβασε ἕνα πολὺ ὡραῖο βίντεο ἀπὸ τὴν Σιγκαπούρη…
Κάποιος ἄλλος φίλος τὸ πρωὶ ἀνέβασε ἕνα ἐξαιρετικὸ ἄρθρο γιὰ τὴν ἐπανάσταση τῆς ἀγροτικῆς βιομηχανίας καὶ βιοτεχνολογίας τοῦ Ἰσραήλ.

Μὲ ἐνδιαφέρον ἔψαξα νὰ ἀνακαλύψω τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ ἐπίτροποι τῶν δύο αὐτῶν ἐξέψιοναλ χωρῶν στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, ποὺ μαζὺ μὲ τὸν δικό μας τὸν Μῆτσο τὸν Ἀβραμοπουλο, τὸν Τοῦσκ, τὸ Γκῦ Μαρία καὶ τὸν Ζᾶν Κλῶντ Γιοῦνκερ διεχειρίσθησαν τὰ ΕΣΠΑ καὶ τὰ κοινοτικὰ προγράμματα ἀναπτύξεως.

Μὲ φρίκη ἀνεκάλυψα, ὅτι δὲν ἔχουν ἐπιτρόπους στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη. Οὔτε καὶ εὐρωβουλευτές….

Μποροῦν λέει μόνοι τους, πέφτω ἀπὸ τὰ σύννεφα ἀδέρφια καὶ δὲν πιστεύω τίποτα πλέον….

Δὲν ὑπάρχει ζωὴ χωρὶς ἐπιτρόπους, Κομισιόν, εὐρωβουλευτές, κοινοτικὰ προγράμματα καὶ ΕΣΠΑ…

Μὴν ἀκοῦτε τοὺς λαϊκιστές…
Χωρὶς πατρίδα Εὐρώπη δὲν ὑπάρχει ζωή…

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply