Τί σόι ἀριστερά κυβέρνησις εἴμαστε;

Δηλαδὴ τί σόι ἀξιώματα ἔχουμε σ΄αὐτό τὸν τόπο. Δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε τήν σύζυγο μία βόλτα εἰς τάς Εὐρώπας μέ τά Lear Jet καί ἀμέσως νά πέσετε νά μᾶς φᾶτε;; Πόσες πτήσεις κάναμε δηλαδή;; Οὔτε 300. Δύο πτήσεις τὴν ἑβδομάδα.

Μία μὲ τὴν σύζυγο, καὶ μία μὲ τὴν γκόμενα.
Οὔτε 10 ἑκατομμύρια εὐρῶ.

Τί νά κάναμε.
Ἐὰν σᾶς τὰ δίδαμε, θὰ τὰ σπαταλάγατε.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply