Γιὰ ἄφοβο πολυπολιτισμὸ ἐπανέρχεται ἡ μεσαιωνικὴ «ζώνη ἁγνότητος»!!!

Γιὰ ἄφοβο πολυπολιτισμικὸ ἐμπλουτισμὸ προετείνονται ἐσώρουχα ἀντὶ-βιασμοῦ μὲ συναγερμό!

Ἐκτὸς ἐλέγχου, εἶναι οἱ βιασμοὶ στὴν Γερμανία.
Γιὰ αὐτό, βγῆκαν εἰδικὰ ἐσώρουχα ἀσφαλείας γιὰ γυναῖκες.

Κάνουν δυσκολότερο τὸν βιασμό, γιὰ τοὺς ἐκεῖ ἀφιχθέντες ἐμπλουτιστὲς τῆς Γερμανικῆς κουλτούρας.

Οἱ παρενέργειες τῆς πολυπολιτισμικότητος καὶ τῆς μαζικῆς μεταναστεύσεως στὴν Εὐρώπη, φαίνονται ὁλοένα καὶ περισσότερο, τόσο μὲ τραγικό, ὅσο καὶ μὲ σουρεαλιστικὸ τρόπο.

ARWEAR from ARWEAR on Vimeo.

Ἀντὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρόβλημα εὐθέως, ζητοῦν ἀπὸ τὸν κόσμο νὰ προσαρμοσθῇ.

Ἡ Εὐρώπη τοῦ Μεσαίωνος, μὲ τὶς «ζῶνες ἁγνότητος» καὶ τὰ τσίγκινα σώβρακα ἐπανῆλθε!!!

Ἡ παρακμὴ τῆς δύσεως συνεχίζεται…

Χρῆστος Μόργκαν

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply