Ἡ Τράπεζα Πειραιῶς ἀπαιτεῖ νέες …νταβατζιλίδικες χρεώσεις;

Νὰ καὶ κάτι ποὺ εἶχα νὰ δῶ περισσότερο ἀπὸ μίαν εἰκοσαετία!
Ἡ Τράπεζα Πειραιῶς χρεώνει ἕξι (6) εὐρῶ τὴ κάρτα ἀναλήψεως ἀπὸ τὰ ΑΤΜ!
Σίγουρα λεφτάτσια. Ὅλοι οἱ πελάτες ἀπὸ ἕξι (6) εὐρῶ νταβατζιβιλικά, γιὰ κάτι ποὺ εἶναι καθαρὰ δικό της ἔξοδο.
Φαντασθεῖτε τί θὰ γινόταν ἐὰν ὅλοι μας πηγαίναμε στὸ ταμεῖο.

Τοὺς ἔστειλα ἕνα νευριασμένο ἠλεκτρονικὸ μήνυμα κι ἐὰν δὲν ἀπαντήσουν θὰ πάω ἀπὸ ἐκεῖ καὶ θὰ ἀπαιτήσω νὰ μοῦ ἀκυρώσουν τὴν κάρτα, ἐνῷ θὰ τοὺς πῶ ὅτι θὰ πηγαίνω στὸ ταμεῖο, ἔτσι γιὰ νὰ σπάω πλακὰ μὲ τὸν ταμία γιὰ ἀνάληψη 10 εὐρώ.

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply