Γράφει ἧττες ὁ Ἐρντογάν;

Ντάξ, οὔτε Τουρκολόγος οὔτε κάποιαν, ἰδιαιτέρα καὶ σὲ βάθος, γνώση τῆς ἐσωτερικῆς τουρκικῆς πολιτικῆς σκηνῆς ἔχω.

Ἀνέτρεξα ὅμως σήμερα στὰ γνωστὰ φέηκ νιοῦζ (παράρτημα τῶν ἀντιστοίχων τῶν ΗΠΑ καὶ ἐπιδοτουμένων ἀπὸ τὸν Γιώργη Σόρος καὶ τὴν παρέα του), ὅπου διάβασα ὅτι ὁ Ἐρντογὰν ἔπαθε ἥττα καὶ τέτοια.

Ἐπέμεινα νὰ διαβάσω ὅλο τὸ ῥεπορτάζ, ὅπου στὸ τέλος λέει ὅτι τὸ ΑΚP (τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογᾶν δηλαδὴ) ηὔξησε τὰ ποσοστά του ἀπὸ περίπου 42% στὸ 45% καὶ ἡ συμμαχία ἔχει, μαζύ, κοντὰ στὸ 52%, ἐνῶ οἱ κεμαλικοὶ κοντὰ στὸ 37%.

Τώρα τί εἴδους ἥττα εἶναι αὐτὴ μὲ 15-16% διαφορὰ ἀπὸ τοὺς εὐρωκεμαλιστές, ποὺ πιστεύουν καὶ καλὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῆς Τουρκίας καὶ θὰ τὰ κάνουν στὰ παντελόνια τους ὅταν θὰ τοὺς ἀπειλῆ ὁ Ἕλλην πρόεδρος τῆς δημοκρατίας, ὁμολογῶ ὅτι δὲν κατάλαβα.

Ἀλλὰ πάλι ἐγὼ εἶμαι καὶ μικροῦ νοητικοῦ ἀναστήματος καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἀξιολογήσω τὰ πράγματα ὅπως αὐτοὶ ποὺ πανηγυρίζουν γιὰ τὴν νίκη (ἤ, ἐν πάσῃ περιπτώσει μὴ ἥττα) τῶν εὐρωπαϊστῶν τῆς Τουρκίας.

Νὰ εἶναι καλὰ τὰ παιδιὰ βέβαια νὰ σᾶς ἐνημερώνουν, μὴ μοῦ πάθετε καὶ κάτι….

«Ἕνας»

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply