Χρήσιμοι ποὺ εἶναι οἱ (κάθε λογῆς) …πετσίτες!!!

Κι ἔτσι κάνουν «τράμπα» μὲ τὴν ΝΟΒΑΡΤΙΣ.
(Πολίτικαλ) μπίζνες ἂς γιούζουαλ…

«….Πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν πρόκειται νὰ ἀνοίξῃ μύτη. Ἔτσι θὰ μείνουν ὅλα. Κουκουλωμένα. Ὅπως πάντα! Καθ’ ὅτι ὁ κόραξ τοῦ κοράκου τὸ μάτι τί δέν τὸ κάνει εἴπαμε;

Ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι καὶ τὰ «Μεγάλα Ἀφεντικά». Εἶναι δυνατὸν νά κάψουν τὰ …χαρτιά τους; Ὄχι βέβαια! Τοὺς χρειάζονται τοὺς Τσίπρες καὶ τοὺς Παππάδες. Τοὺς χρειάζονται ἔτσι, μὲ λερωμένη τὴν φωλιά τους, ἐκβιαζομένους, γιὰ νὰ περνοῦν τοὺς γεωπολιτικούς τους σχεδιασμούς. Μακεδονίες, Αἰγαῖο, Καστελόριζο…

Ἀλλοίμονο στὴν χώρα ποὺ κυβερνᾶται ἀπὸ ἐκβιαζομένους πολιτικούς!

Ἀλλοίμομό μας!!!»

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀπὸ τὸν Γιῶργο Ἱεροδιάκονο:

Πνίγομαι! Τόση πολιτικὴ μπόχα. Δὲν μπορῶ νὰ πάρω ἀνάσα!

Αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις μὲ τὸν Μανώλη Πετσίτη καταδεικνύει μὲ τὸν πιὸ ἠχηρὸ τρόπο τὸ σάπιο πολιτικὸ σύστημα. Ἴσως τὸ πιὸ διεφθαρμένο σ’ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.

Ποιὸς εἶναι ὁ Μανώλης Πετσίτης; Πρὶν γίνῃ κυβέρνησις ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἕνας τίποτας. Γκαρσόνι δούλευε ὁ ἄνθρωπος. Σήμερα ὅμως; Σήμερα εἶναι ὁ γ@μάω. Ὁ παρταόλας! Ἐ, δὲν εἶναι καὶ λίγο νὰ εἶσαι κολλητάρι τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς.

Νὰ τὸ πιάσουμε ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ νήματος; Πᾶμε λοιπόν!

Ὅλα ἄρχισαν νὰ ἀποκαλύπτονται ὅταν οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἄρχισαν νὰ ἐρευνοῦν τὶς δραστηριότητες τοῦ Πετσίτη στὸ νησὶ καὶ εἰδικότερα τὶς σχέσεις του μὲ τοὺς περιφήμους δικηγόρους τῶν offshore τοῦ Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, Ἄρτεμη Ἀρτεμίου, Λάμπρο Πιερὴ καὶ Σωτηράκη Παναγιώτου. Οἱ ἔρευνες ἀπεκάλυψαν τὴν ῥοὴ μεγάλων χρηματικῶν ποσῶν σὲ τραπεζικὸ λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ὁ μυστικοσύμβουλος τοῦ Τσίπρα, προερχόμενα ἀπὸ ὕποπτες ἑταιρεῖες. Ποσὰ ποὺ μὲ τίποτα δὲν δικαιολογοῦνται, καθὼς ἀπὸ πουθενὰ δὲν προκύπτουν παρεχόμενες ὑπηρεσίες τοῦ Πετσίτη πρὸς τὶς ἑταιρεῖες- τροφοδότες. Πῶς θὰ μποροῦσε ἄλλωστε; Τί ὑπηρεσίες θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρῃι ἕνας σερβιτόρος σ’ ὅλες αὐτὲς τὶς ὑπερχώριες ἑταιρεῖες;

Τὸ σημαντικὸ ὅμως εἶναι ἄλλο. Ὅλες αὐτὲς οἱ χρηματοδότριες ἑταιρεῖες ἐρευνῶνται ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀρχὲς γιὰ ἀδικήματα σὲ βαθμὸ κακουργήματος. Νὰ θυμήσουμε τὸν Λαυρεντιάδη, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχει ἀσκηθῆ δίωσξις γιὰ ἀπάτη καὶ κατ’ ἐξακολούθηση σὲ βάρος τοῦ Δημοσίου, καθὼς καὶ γιὰ σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως μὲ σκοπὸ τὴν ἀπάτη σὲ βάρος τῆς ΔΕΠΑ. Νὰ θυμήσουμε καὶ τὴν Proton bank. Νὰ θυμήσουμε καὶ τὸ συνεταιριλίκι τοῦ Λαυρέντη μὲ τὸν πρώην Ἀμερικανὸ πρέσβη στὴν Ἀθήνα, Ντανιὲλ Σπέκχαρτ, ὁ ὅποιος μάλιστα εἶχε ἀναλάβη καὶ πρόεδρος τῆς ἁμαρτωλῆς τραπέζης. Εἴδατε πῶς διαπλέκεται ἡ «μπίζνα» μὲ τὴν πολιτική; Νὰ θυμήσουμε καὶ τὸ think Tunk τοῦ Μπρεζίνσκι (τὸ csis), τὸ ὁποῖο χρηματοδότησε ὁ κ. Λαυρεντιάδης μὲ περισσότερα ἀπὸ 15.000.000 δολλάρια.

Νὰ δοῦμε ποιοὶ ἄλλοι ἐνέχονται; Ὁ δικηγόρος τοῦ Λαυρεντιάδου, Ἄρτεμης Ἀρτεμίου. Ποιός εἶναι ὁ Ἀρτεμίου; Ἄλλος ἕνας «κολλητός» του Νίκου Παππᾶ. Νὰ θυμήσουμε καὶ τὸ ταξείδι τοῦ –ὑπουργοῦ σήμερα- Ν. Παππά, στὴν Βενεζουέλα γιὰ «δουλειές», ὅπου μαζύ του εἶχε καὶ τὸν πολὺ κύριο Ἀρτεμίου.

Ὅλοι αὐτοὶ διώκονται σήμερα. Μαζύ τους καὶ ὁ Πετσίτης. Ὅλοι τους! Ἐκτὸς ἀπὸ δύο. Τὸν Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τὸν Νίκο Παππά. Γιατί;

Εἶναι πασιφανὲς ὅτι, τόσο ὁ Ἀρτεμίου, ὅσο καὶ ὁ Πετσίτης -κυρίως ὁ δεύτερος- ἐνεργοῦσαν ὡς πληρεξούσιοι καὶ γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Μαξίμου. Νὰ θυμήσουμε καὶ τὴν κατάθεση τοῦ πρώην διευθύνοντος συμβούλου τῆς ΔΕΠΑ, Θεοδώρου Κιτσάκου, σὲ βάρος τοῦ ὁποίου ἔχει ἀσκηθῆ δίωξις γιὰ τὰ χρέη τοῦ Ὁμίλου Λαυρεντιάδου πρὸς τὴν ΔΕΠΑ, ὅτι ὁ Πετσίτης πήγαινε στὸ γραφεῖο του ὡς ἀπεσταλμένος τῆς κυβερνήσεως.

Χαρακτηριστικὰ εἶχε καταθέση: «Ἀπ’ ὅ,τι εἶχα ἀκούση ὁ Μανώλης Πετσίτης ἐπισκεπτόταν τὴν ΔΕΠΑ καὶ τὴν διοίκηση τοῦ Σπύρου Παλαιογιάννη. Δεχόμουν στὸ γραφεῖο μου στὴ ΔΕΠΑ ἐπισκέψεις ὑπηρεσιακοῦ χαρακτήρος ἀπὸ τὸν κ. Πετσίτη, ὁ ὁποῖος λειτουργοῦσε ὡς ἐκπρόσωπος ὑπηρεσιῶν τοῦ Μεγάρου Μαξίμου».

Λοιπόν; Γιατί τέτοια κάλυψη στοὺς πολιτικούς; Ἀφοῦ ὅλα δείχνουν ὅτι γιὰ ἐκείνους ἐδούλευε ὁ Πετσίτης. Ἢ μήπως ὄχι; Πῶς εὑρέθη ἕνας ἁπλός σερβιτόρος νὰ συνδιαλέγεται μὲ οἰκονομικοὺς μεγιστάνες καὶ νὰ εὑρίσκεται σὲ τέτοιες θέσεις ἐπιῤῥοῆς; Εἶναι προφανὲς ὅτι ἐνεργοῦσε ὡς μπροστάρης. Ὡς μεσάζων.

Καὶ δὲν εἶναι μόνο οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρῶ ποῦ εὑρέθησαν στοὺς προσωπικούς του λογαριασμοὺς -Ἀλήθεια, γιατί δὲν μᾶς λέν πόσα ἀκριβῶς;- Καθ’ ὅ,τι, εἶναι προφανὲς ὅτι ἐκεῖνα τὰ χρήματα εἶναι ἁπλῶς ἡ δική του προμήθεια γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση ποὺ ἔκανε στὰ …φιλαράκια του. Τὴν «μίζα» μόνο εὐρῆκαν. Τὰ μεγάλα ποσὰ ἀλλοῦ εὐρίσκονται!

Ἡ δικαιοσύνη τί κάνει; Γιατί ἐθελοτυφλεῖ; Γιατί δὲν διατάσσει τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τῶν Τσίπρα-Παππᾶ; Τὸ ἐρώτημα ἀπευθύνεται καὶ στὴν ἀντιπολίτευση. Τί σκοπεύετε νὰ κάνετε, κύριοι;

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν πρόκειται νὰ ἀνοίξῃ μύτη. Ἔτσι θὰ μείνουν ὅλα. Κουκουλωμένα. Ὅπως πάντα! Καθ’ ὅτι ὁ κόραξ τοῦ κοράκου τὸ μάτι τί δέν τὸ κάνει εἴπαμε;

Ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι καὶ τὰ «Μεγάλα Ἀφεντικά». Εἶναι δυνατὸν νά κάψουν τὰ …χαρτιά τους; Ὄχι βέβαια! Τοὺς χρειάζονται τοὺς Τσίπρες καὶ τοὺς Παππάδες. Τοὺς χρειάζονται ἔτσι, μὲ λερωμένη τὴν φωλιά τους, ἐκβιαζομένους, γιὰ νὰ περνοῦν τοὺς γεωπολιτικούς τους σχεδιασμούς. Μακεδονίες, Αἰγαῖο, Καστελόριζο…

Ἀλλοίμονο στὴν χώρα ποὺ κυβερνᾶται ἀπὸ ἐκβιαζομένους πολιτικούς!

Ἀλλοίμομό μας!!!

Χοϊδᾶς Διονύσιος

Ὅταν ἔχεις πέτσινο πλεονέκτημα μπορεῖς νὰ φωτογραφίζεσαι μὲ τὸ βαποράκι σου σὲ ἕνα κάρο διαφορετικὲς περιστάσεις, καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ νὰ μὴ νοιώθῃς τὴν στοιχειώδη ἀνάγκη νὰ δώσῃς κάποιες ἐξηγήσεις. Τυχαῖος περαστικὸς ἦταν μωρέ!

Τὸ πέτσινο πλεονέκτημα δίδει ἀκαριαῖο πλουτισμό, σὲ τέτοιο σημεῖο ποὺ δὲν προλαβαίνεις νὰ ἀνταπεξέλθῃς στὰ νέα δεδομένα. Ὁ πιτσαδόρος πχ. ἔγινε μεγαλοπαράγων τόσο γρήγορα, ποὺ δὲν πρόκαμε νὰ μάθῃ πὼς τὴν ἐτικέττα ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ μανίκι καινούργιου κοστουμιοῦ, τὸ ἀφαιροῦμε.

Μόργκαν Χρῆστος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply