Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικῆς

Μαθαίνω πὼς ἡ Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν ἀπέκτησε Βιβλιοθήκη!!!

Ἦλθε ἡ Πρόοδος στὰ Ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια!!! (;;;;;;;)

Εἶχα πάη γιὰ κάτι χαρτιὰ στὴν Φιλοσοφικὴ πρὶν λίγα χρόνια καὶ εἶχα ἐπισκεφθῆ τὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Σχολῆς…
Νομίζοντας ἡ ἀφελὴς πὼς εὑρίσκομαι ἀκριβῶς στὸ σωστὸ μέρος, ζήτησα ἀπὸ τὴν πωλήτρια νὰ μοῦ πῇ ποιὲς ἀποδόσεις τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν διαθέτουν, γιὰ νὰ ῥίξω μίαν ματιὰ καὶ νὰ δῶ τί θὰ ἀγοράσω… Περίμενα πὼς θὰ ἀνοίξουμε καὶ συζήτηση γιὰ τὶς μεταφράσεις Κακριδῆ, Μαρωνίτου, Καζαντζάκη κλπ…

Μὲ κύτταξε ἔκπληκτη ἡ πωλήτρια. «Δὲν ἔχουμε Ὅμηρο», μου εἶχε πῆ.
«Τί ἐννοεῖτε δὲν ἔχετε Ὅμηρο, σᾶς ἐξαντλήθηκε;», τὴν ξαναρώτησα πιὸ ἔκπληκτη ἐγώ, ποὺ νόμιζα ὅτι εἶχα εὑρεθῆ στὸν Παράδεισο τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας. «Ἤ δέν δὲν ἔχετε κάποια μετάφραση;», καὶ μοῦ ἐπανέλαβε ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποιο βιβλίο τοῦ Ὁμήρου, σὲ οἱανδήποτε ἀπολύτως ἀπόδοση κι ἑρμηνεία κι ὅτι οὐδέποτε τὰ φέρνουν!!!

Κύτταξα γύρω μου μπερδεμένη καὶ εἶδα ὅλη τὴν Μαρξιστικὴ βιβλιογραφία στὰ ῥάφια !!!!!

Τὰ ἔκλαψα ἀπὸ τότε τὰ παιδιά μας, ποὺ στείλαμε οἱ γονεῖς στὴν Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν νὰ μάθουν γράμματα!!!

Γιὰ αὐτὸ καὶ σήμερα γελῶ μὲ τὴν ἀνακοίνωση δημιουργίας Βιβλιοθήκης στὴν Φιλοσοφική, γιατί τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ μὴν ὑπάρχῃ Ἑλληνικὴ Γραμματεία καὶ Λογοτεχνία, ἀλλὰ σίγουρα θὰ ἔχει τὰ ἅπαντα τοῦ μαρξισμοῦ, ὀρθοδόξου, Φραγκφουρτένιου, λοξοῦ, ἰσίου κι ἀναπόδου!!!

Λαπαθιώτου Κωνσταντῖνα

(Visited 184 times, 1 visits today)
Leave a Reply