Χαραρώνουμε γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἀνάπηρο ἐλευθερία μας

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἄρχισε ὁ προεκλογικὸς πόλεμος, ὁ κλασσικὰ διμέτωπος μὲ λίγα ἀουτσάϊντερ.

Θὰ σᾶς τάξουν λαγούς, θὰ ἐγκαινιάσουν τὸ γιοφύρι τῆς Ἄρτης, θὰ παρουσιάσουν πεπραγμένα ἄλλων γιὰ δικά τους, κόβοντας κορδέλλες καὶ ῥάβοντας ἐπιδόματα, μισθούς, συντάξεις
Ἰσχύει γιὰ ὅλους, οὐδὲ μίας καὶ οὐδὲ ἑνὸς ἑξαιρουμένου.

Θὰ σᾶς ποῦν τὰ πάντα, πλὴν τοῦ βασικοτέρου. Πὼς ἡ χώρα δὲν τὴν βγάζει περπατῶντας στὸ ἴδιο μονοπάτι.

Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε ὡς κρίσις καὶ ὕφεσις τὸ 2010, ἔχει παγιωθῆ ὡς μὴ ἀναστρέψιμος κατάστασις. Καθημερινότης, ποὺ ἐντός της σοφίας μας τὴν συνηθίσαμε ἀναμένοντας ὅλο καὶ λιγότερο τὸ θαῦμα.
Ἐκ τῶν πραγμάτων, θαύματα δὲν ὑπάρχουν. Καὶ οὐδεὶς ἐδεσμεύθη γιὰ αἷμα, δάκρυα καὶ ἱδρῶτα.

Ἐκ τῶν πραγμάτων, νοιώθουμε τυχεροὶ γιατί σήμερα ἐψόφησε ὁ γείτων μας. Μία ἡμέρα ἀκόμη παράτασις γιὰ ἐμᾶς.

Ἐκ τῶν πραγμάτων, διαπιστώνω σὲ ἀενάους κύκλους τὸ ἴδιο θέμα. Ἡ κρίσις ὑπῆρχε καὶ ἀνέκαθεν ἦταν βαθυτάτη. Ἀξιακὴ κι ὄχι οἰκονομική, ἠθικὴ καὶ θεσμική.

Ἐκ τῶν πραγμάτων, ἁπλῶς ἀπολαῦστε τὸ ὅπως τὸ φτιάξατε.
Ψηφίστε τοὺς βιαστὲς ποὺ ἐπιλέγετε καί, ὡς συνήθως ἀναμείνατε τὴν καταγγελία τῆς πράξεως ἐπὶ τῆς ὑποσχετικῆς τῶν ἑπομένων βιαστῶν.

Καὶ μὴν δηλώνετε ἀπώλεια παρθενίας… Τὴν δώσατε σὲ ζωντανοὺς καὶ πεθαμένους μὲ φανφάρες καὶ τυμπανοκρουσίες.

Νὰ μιλᾶ γιὰ τιμὴ λαὸς ἱεροδούλων…Παραπάει.

Ἀνάπηρος λευτεριὰ ζητήσατε.
Χαλαρῶστε καὶ ἀπολαῦστε.

Γ.Λ.

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply