Δημοκρατικά ἐκλογικά ἀποτελέσματα;

Βουλευτικὲς ἐκλογὲς 2015.

Συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μὲ ποσοστὸ 39,15% καὶ μὲ 155 ἕδρες.
Ἀντιπολίτευσις μὲ ποσοστὸ 60,85 καὶ μὲ 145 ἕδρες.

Δημοτικὲς ἐκλογὲς 2019.

Συμπολίτευσις ποσοστὸ μὲ 53,20% καὶ μὲ 12 ἕδρες.
Ἀντιπολίτευσις μὲ ποσοστὸ 46,80% καὶ μὲ 15 ἕδρες.

Δηλαδή, σὲ ἁπλᾶ Ἑλληνικά:
Στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς ἡ κυβέρνησις, μὲ συντριπτικὰ μικρότερο ἀπὸ τὸ 51% ποσοστὸ ψήφων ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση, ἔχει περισσότερες ἀπὸ τὸ 51% τῶν ἑδρῶν καὶ εἶναι ἀφεντικό!!!
Στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς ὁ δήμαρχος, μὲ ἀρκετὰ μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ 51% ποσοστὸ ψήφων ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση, ἔχει λιγότερο ἀπὸ τὸ 51% τῶν ἑδρῶν-συμβούλων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει οὔτε βῆμα!!!

Εἶναι ἤ δέν εἶναι τό ἀπαύγασμα τῆς «Δημοκρατίας»;  Ἔἐεεεε;

Ἄ… Καὶ μὴ μοῦ πῇ κάποιος γιὰ …«δημοκρατικὲς συνεργασίες γιὰ τὸ καλό του τόπου», γιατί ὅτι συνεργασίες εἴδατε πρίν, τὶς ἴδιες ἀκριβῶς θὰ δεῖτε καὶ τώρα.

Δηλαδή, σὲ ἁπλᾶ Ἑλληνικά: Ὁ δήμαρχος θὰ φάη τὸ θάψιμο τῆς ἀρκούδας σὲ ὁποίαν πρόταση κι ἐὰν κάνῃ (καλὴ ἢ κακὴ ἔχει ἀπολύτως …καμμία σημασία) καί, στὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἡ ἀντιπολίτευσις θὰ προτάξη θριαμβολογῶντας τὸ ἀήττητο ἐπιχείρημα «ὁ δήμαρχος δὲν ἔκανε κάτι, ψηφίστε ἐμᾶς ποὺ θὰ τὰ κάνουμε ὅλα», μήπως κι ἁρπάξῃ τὴν μερίδα τοῦ λέοντος.
Τί, ὄχι;

Καλογεράκης Μανώλης

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply