Δημοκρατικά ἐκλογικά ἀποτελέσματα;

Βουλευτικὲς ἐκλογὲς 2015.

Συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μὲ ποσοστὸ 39,15% καὶ μὲ 155 ἕδρες.
Ἀντιπολίτευσις μὲ ποσοστὸ 60,85 καὶ μὲ 145 ἕδρες.

Δημοτικὲς ἐκλογὲς 2019.

Συμπολίτευσις ποσοστὸ μὲ 53,20% καὶ μὲ 12 ἕδρες.
Ἀντιπολίτευσις μὲ ποσοστὸ 46,80% καὶ μὲ 15 ἕδρες.

Δηλαδή, σὲ ἁπλᾶ Ἑλληνικά:
Στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς ἡ κυβέρνησις, μὲ συντριπτικὰ μικρότερο ἀπὸ τὸ 51% ποσοστὸ ψήφων ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση, ἔχει περισσότερες ἀπὸ τὸ 51% τῶν ἑδρῶν καὶ εἶναι ἀφεντικό!!!
Στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς ὁ δήμαρχος, μὲ ἀρκετὰ μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ 51% ποσοστὸ ψήφων ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση, ἔχει λιγότερο ἀπὸ τὸ 51% τῶν ἑδρῶν-συμβούλων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει οὔτε βῆμα!!!

Εἶναι ἤ δέν εἶναι τό ἀπαύγασμα τῆς «Δημοκρατίας»;  Ἔἐεεεε;

Ἄ… Καὶ μὴ μοῦ πῇ κάποιος γιὰ …«δημοκρατικὲς συνεργασίες γιὰ τὸ καλό του τόπου», γιατί ὅτι συνεργασίες εἴδατε πρίν, τὶς ἴδιες ἀκριβῶς θὰ δεῖτε καὶ τώρα.

Δηλαδή, σὲ ἁπλᾶ Ἑλληνικά: Ὁ δήμαρχος θὰ φάη τὸ θάψιμο τῆς ἀρκούδας σὲ ὁποίαν πρόταση κι ἐὰν κάνῃ (καλὴ ἢ κακὴ ἔχει ἀπολύτως …καμμία σημασία) καί, στὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἡ ἀντιπολίτευσις θὰ προτάξη θριαμβολογῶντας τὸ ἀήττητο ἐπιχείρημα «ὁ δήμαρχος δὲν ἔκανε κάτι, ψηφίστε ἐμᾶς ποὺ θὰ τὰ κάνουμε ὅλα», μήπως κι ἁρπάξῃ τὴν μερίδα τοῦ λέοντος.
Τί, ὄχι;

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply