Ὅντε ψοφᾷ ὁ γάιδαρος κ@βλώνει

Ἡ μανδὰμ Σία Ἀναγνωστοπούλου, ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν, ἐνεθυμήθη, αἴφνης καὶ ἕναν ὁλόκληρο μήνα πρὶν τὶς ἐκλογές, νὰ …«ἀπαιτήσῃ» ἀπὸ τὴν φράου Μέρκελ τὶς Γερμανικὲς πολεμικὲς ἀποζημιώσεις.

Μανδὰμ Σία, αὐτὸ ἐμεῖς στὴν πατρίδα μου τὴν Κρήτη ξέρετε πῶς τό λέμε;

Ὅντε ψοφᾷ ὁ γάιδαρος κ@βλώνει…

Ἂν δὲν τὸ καταλάβατε μανδάμ, νὰ σᾶς τὸ κάνω λιανά…..

Καλογεράκης Μανώλης

(Visited 449 times, 1 visits today)
Leave a Reply