Βραβεύσεις …«ἐσωτερικοῦ» τύπου!!!

Τώρα καταλάβατε ποιοί καθηγηταράδες βγαίνουν καὶ μιλοῦν στά κανάλια καί στά ΜΜΕ γιά τά περί τοῦ δημοσίου χρέους καὶ τοῦ προβλήματος τῆς χώρας;;
Τώρα καταλάβατε ποιό εἶναι τὸ πανεπιστημιακό προσωπικό πού διδάσκει οἰκονομία στήν χώρα;;;
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ βραβεύουν τὸν κύριο Στουρνάρα.

Τὸ Χρυσὸ Μετάλλιο τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης ἀπενεμήθη σήμερα στὸν Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννη Στουρνάρα, σὲ ἀναγνώριση τῆς συμβολῆς τῆς Τραπέζης γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐρεύνης στὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες. Ἡ ἀπονομὴ ἔγινε σήμερα τὸ μεσημέρι ἀπὸ τὸν πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης Ὀδυσσέα Ζῶρα, κατὰ τὴν διάρκεια εἰδικῆς τελετῆς στὸ πλαίσιο τοῦ 23ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Μακροοικονομικῆς Ἀναλύσεως καὶ Διεθνοῦς Χρηματοδοτήσεως, ποὺ πραγματοποιεῖται στὸ Ρέθυμνο ἀπὸ τὶς 30 Μαΐου ὡς τὴν 1η Ἰουνίου.

Λελιᾶτσος Πᾶνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Βραβεύσεις …«ἐσωτερικοῦ» τύπου!!!

  1. Παιδιά, τὸν Στουρνάρα τὸν κρατάει ὁ Σημίτης ἡ -μεγάλης σημασίας- παρουσία του στὴ δική μας χώρα ἔχει σημασία ΚΑΙ θρησκευτική.

Leave a Reply