Ὥρα νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ κλουβιά μας…

Ἐνεργοποιήσατε τὸ καζανάκι…

Ἐὰν τὸ κάνετε, αὐτομάτως θὰ ἔχετε κάνη τὸ πρῶτο μεγάλο βῆμα πρὸς τὴν Ἀπελευθέρωση τοῦ Νοῦ σας…

Ὁποία Ἐναντίωση κι ἂν ἔχετε στὸ «Σύστημα» δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὴν Παραμικρὰ Πραγματικὴ Ἀξία ἐὰν δὲν ἔχετε Ἀποῤῥίψη ὁριστικὰ τὸ Ἀρχαῖο Σύστημα ἐλέγχου τῶν «θρησκειῶν»…

Ὅλων ὅμως τῶν «θρησκειῶν»…

Μορφεὺς Πλάτων

(Visited 197 times, 1 visits today)
One thought on “Ὥρα νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ κλουβιά μας…

Leave a Reply