Θά …κλάψουμε καί γιά τόν Χριστόφια;

Εἴθισται νὰ λέν, ὅταν πεθαίνῃ κάποιος πολιτικός, μόνοβ καλὲς κουβέντες γιὰ τὸ πρόσωπό του.
Ἔτσι ἀπὸ ἐχθὲς ἀκούω εὐλογίες γιὰ τὸν ἐκλιπόντα τέως πρόεδρο τῆς Κύπρου Χριστόφια.

Ὁ Χριστόφιας καὶ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Κύπρου, γνωστὸ καὶ ὡς ΑΚΕΛ, ἀπὸ τὸ 1954 τοὐλάχιστον ἔπαιξαν ἀνασταλτικὸ παράγοντα στὴν ἐνδυνάμωση τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου.

Ἡ μεγαλυτέρα «ἁμαρτία» τους, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι συνειδητῶς προσεπάθησαν γιὰ 65 χρόνια, τοὐλάχιστον, νὰ περάσουν στὴν Κύπρο τὴν ἄποψη, ὅτι ἔχουν ξεχωριστὴ ἐθνικὴ ταὐτότητα: τὴν λεγομένη «κυπριακή».

Ἐν πολλοῖς τὰ ἔχουν καταφέρη καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα προδοσία τους.

Ὡς ὑπενθύμιση τὸ ΑΚΕΛ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ὑπόλοιπα κομμουνιστικὰ κόμματα, ὑπῆρξε παράρτημα τοῦ Ἀγγλικοῦ Κομμουνιστικοῦ κόμματος καὶ ὄχι τοῦ σοβιετικοῦ.

Ἂν ὑπάρχῃ θεὸς ἂς τὸν συγχωρέσῃ.

«Ἕνας»

(Visited 241 times, 1 visits today)
One thought on “Θά …κλάψουμε καί γιά τόν Χριστόφια;

  1. Μπράβο σου, βρὲ φίλε! Τὴ διάκριση μεταξὺ ρωσόφιλου καὶ ἀγγλόφιλου Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, ποὺ ἀποτελεῖ (ἡ διάκριση) βασικὸ κανόνα τῆς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης, πρώτη φορὰ βλέπω νὰ γίνεται σὲ ἑλληνικὸ κείμενο. Καὶ πάλι: Μπράβο!

Leave a Reply