Χώρα διεθνὴς (ἀλλὰ πάντα δημοκρατικὸς) τρομοκράτης!!!

GOD BLESS U.S

(RATHER GOD BLESS US…)

Μᾶλλον ἐμᾶς τοὺς ὑπολοίπους, νὰ εὐλογήσῃ…

ΗΠΑ: Ἡ χώρα διεθνὴς τρομοκράτης.

Μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο ἔχει προκαλέσει περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι (20) ἑκατομμύρια θύματα, σὲ 37 χῶρες…

Νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὶς ἀνυπολόγιστες καταστροφὲς στὸ περιβάλλον.
Ἀκόμη καὶ σήμερα, μετὰ ἀπὸ 50 χρόνια, τὰ ἐπίπεδα Διοξίνης στὸ ἔδαφος τοῦ Βιετνὰμ ξεπερνοῦν κατὰ 12 φορὲς τὸ ἀνώτατο ἐπιτρεπτὸ ὅριο, δηλητηριάζοντας μὲ τὴν σειρά, φυτὰ-ζῶα-ἀνθρώπους!

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

(Visited 159 times, 1 visits today)
Leave a Reply