Γιά ἕνα ἐνεργειακό παιχνίδι γίνονται ὅλα;

Ἐσεῖς μοῦ εἴπατε νὰ προχωρήσω στὶς ἀποκαλύψεις…

Πρὸ δύο ἑβδομάδων σᾶς εἶχα ἐρωτήση εὐθέως, σὲ ἕνα δημοσίευμά μου, ὅταν σᾶς εἶχα ἀποκαλύψη ὅτι πρώην Γερμανὸς καγκελάριος εἶναι νῦν πρόεδρος τοῦ ῥωσσικοῦ κολοσσοῦ Rosneft:

Ὅταν σᾶς λέω «follow the money», εἶναι πάντοτε ὅταν σᾶς …δουλεύουν ψιλὸ γαζί!
Μπορεῖτε λοιπόν νά φαντασθεῖτε τό ποιός εἶναι στό τιμόνι τοῦ ῥωσσικοῦ κολοσσοῦ ROSNEF;
Ἐὰν σᾶς ἔλεγα πὼς εἶναι ἕνας τέως Γερμανός καγκελάριος, τί θά λέγατε;

Δεξιὰ στὴ φωτογραφία εἶναι ὁ Γκέρχαρντ.
Ὁ Γκέρχαρντ Σρέντερ ἦταν Καγκελάριος τῆς Γερμανίας μέχρι τὸ 2005 ὅταν ἀνέλαβε ἡ Μέρκελ. Ὅταν τελείωσε ἡ θητεία του, ποῦ λέτε ὅτι βρῆκε δουλειά; Δὲν ξέρετε ἔ;

Ἄντε, θὰ σᾶς τὰ σπάσω ἐγὼ πάλι τὰ «γράμματα».
Μὲ τὸ ποὺ ἔγινε ἡ Μέρκελ καγκελάριος ὁ Γκέρχαρντ ἔπιασε δουλειὰ στὸν ῥωσσικὸ ἐνεργειακὸ κολοσσὸ ROSNEFT.
Κουφαθήκατε ἔ;;;

Μὰ εἶναι δυνατὸν ἕνας πρώην Καγκελάριος νὰ ἐργάζεται στὸν πιὸ μισητὸ ἐχθρό της Γερμανίας;
Καὶ ποῦ νὰ σᾶς πῶ τὴν συνέχεια!

Ἡ Rosneft, δηλαδὴ ὁ Σρέντερ, διοικεῖ σήμερα 270.000 ὑπαλλήλους ποὺ ἀποφέρουν ἐτησίως 103 δισεκατομμύρια δολλάρια. Σὲ μίαν ἐταιρεία ποὺ στὸ ἐνεργητικό της ἔχει assets 210 δισεκατομμύρια $.

Οἱ «ἀγράμματοι» ἀναλυτὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο, ποὺ ἀκόμη βλέπουν «ἔργα ἐπιστημονικῆς φαντασίας», ὅτι δῆθεν ὑπάρχουν Ἐθνικὲς Συμμαχίες κρατῶν κι ἄλλα τέτοια ποὺ ἴσχυαν πρὶν ἀπὸ 50 χρόνια, δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ αὐτὰ ποὺ θὰ σᾶς πῶ σήμερα καὶ μόλις τελειώσουν τὸ διάβασμα θὰ ἀρχίσουν πάλι τὸ ξέφρενο γκουγκλάρισμα γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν ἔστω ἕνα παραμικρὸ λάθος ποὺ κάνω…
Γιατί θὰ ξεφτιλισθοῦν πάλι, μιᾶς καὶ στὶς ἀναφορές τους δὲν περιέλαβαν αὐτὴν τὴν …γιγαντιαία λεπτομέρεια!

Ὅταν τὸ 2010 ἄρχισε νὰ φαίνεται ὅτι τὸ ῥωσσικὸ φυσικὸ ἀέριο εἶναι πλέον τὸ νούμερο ἕνα καταναλωτικὸ ἀγαθὸ τῶν Εὐρωπαίων, ἐδῶ σας ἐδούλευαν ὅλοι, ἀριστερὰ καὶ δεξιά, γράφοντας γιὰ τὸν ῥωσσικὸ μπαμπούλα καὶ τὸν ἐπικείμενο πόλεμο Γερμανίας Ῥωσσίας καὶ ἄλλα τέτοια, ἀλλὰ οὐδέποτε σᾶς εἶπαν, ὅτι ἡ Rosneft ἔχει καταστρώση ἕνα παγκόσμιο ἐπιχειρηματικὸ σχέδιο. Καὶ γιὰ αὐτὸ ἀνεβάθμισε τὸν Σρέντερ ἀπὸ ἁπλὸ ὑπάλληλο σὲ διοικητικὸ στέλεχος. (Καλὰ τὸ διαβάσατε). Καὶ τὸ 2017, ἡ Rosneft (πού, ὑποτίθεται ὅτι, ἀνήκει στὸ ῥωσσικὸ Δημόσιο) μπῆκε κι αὐτὴ στὸ πλάνο τῆς VEB (Vnesheconom Bank πού, ὑποτίθεται, ὅτι κι αὐτὴ εἶναι δημοσία τράπεζα) τῆς τεραστίας Ἐνεργειακῆς Ἐπενδύσεως τῶν 40 δισεκατομμυρίων $ στὸ Ἰρᾶν μαζὺ μὲ τὴν GazProm.

Toν Αὔγουστο τοῦ 2017, ἡ Rosneft ἀνεκοίνωσε τὴν πρόθεσή της νὰ κάνῃ τὸν Σρέντερ μὴ ἐκτελεστικὸ μέλος τοῦ Δ.Σ.Σήμερα ποὺ μιλᾶμε, ὁ πρώην καγκελάριος τῆς Γερμανίας, δὲν εἶναι ἁπλᾶ ἕνα μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Rosneft.

Εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς ROSNEFT!!!

Θὰ θέλατε λοιπὸν νὰ σᾶς πῶ καὶ τὴν συνέχεια;
Θέλετε νά σᾶς πῶ ποιοὶ ἄλλοι συμμετέχουν στὸ ΔΣ τῆς Rosneft καὶ τί Ἐθνικότητα ἔχουν; Θέλετε νά δοῦμε μαζύ, τὸ μετοχολόγιο τοῦ 49.5% τῶν ὑπολοίπων «παικτῶν» τῆς Rosneft;

Ψάξτε μὲ λοιπὸν καὶ πάλι! Ἄιντε παλληκάρια μου ἀναλυτὲς νὰ σᾶς δῶ πρὶν γράψω τὴν συνέχεια! Ἄιντε νὰ δῶ τί θὰ σκεφθεῖτε νὰ πεῖτε πάλι στὸν Κύπριο Πρόεδρο Ἀναστασιάδη καὶ στοὺς ἀσχέτους τῶν Ἀθηνῶν…

Υ.Γ.1. Ἔτσι γίνονται οἱ ἀναλύσεις κορίτσια. Γὶ αὐτὸ μερικοὶ-μερικοὶ …«συνωμοσιολόγοι» μποροῦμε καὶ πέφτουμε μέσα ἀκόμη καὶ στὸν χρόνο ποὺ οἱ Τουρκικὲς φρεγάτες θὰ τὴν «ἔπεφταν» στὴν ἰταλικὴ πλατφόρμα τῆς ΕΝΙ. Συνεχίστε τὰ «παχυλὰ κοντράτα» ἐσεῖς νὰ δοῦμε πότε θὰ σᾶς πάρουν μὲ τὶς πέτρες….

Υ.Γ.2. Φαντάζομαι κορίτσια, ἀριστερὰ στὴν φωτογραφία νὰ καταλάβατε ὅτι εἶναι ὁ … Βλαντιμὶρ Ποῦτιν! Ἤ χάσατε πάλι τ’αὐγὰ μὲ τὰ καλάθια;

«Νά πῶ κι ἀλλά;»,  σᾶς εἶχα ἐρωτήση τότε καὶ μοῦ εἴπατε ναί!. Ἐσεῖς μου εἴπατε νὰ προχωρήσω…

Κάποιοι ἐνόμισαν ὅτι θὰ σταματήσω ἐκεῖ, μὲ μία ἀνάλυση ποὺ προεκάλεσε σεισμὸ πρὶν δέκα ἡμέρες.
Αὔριο λοιπὸν τὸ συνεχίζω στὴν ἐφημερίδα «Οἰκονομικὴ Ἀσφαλιστική».

Ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν τουρκικὴ ἐταιρεία πετρελαίου ΤΡ καὶ τὴν ΒΡ ποὺ δὲν σᾶς λὲν ἐδῶ στὸ … Γιουνανιστάν.
Προβλέπω δεύτερο γύρο χάμου καὶ πανικοῦ γιὰ τὰ Ἐνεργειακὰ σὲ Ἑλλάδα καὶ Μεσόγειο…. Καὶ κάποιους «ἀναλυτὲς» νὰ κλαῖν μὲ μαῦρο δάκρυ…
…ποὺ δὲν ἐγνώριζαν αὐτὲς τὶς …λεπτομέριες!!!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Υ.Γ. Μπορεῖ νὰ κάνω μπανάκια στὴν Χαλκιδικη, ἀλλὰ κάνω κι ἀλλὰ πράγματα παράλληλα μὲ τὰ …μπάνια τοῦ λαοῦ. Ἀπὸ σήμερα, Δευτέρα, θὰ καταλάβετε…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply