Ὑποκριτής, Φαρισαῖος καὶ ἀγράμματος

Ὑποκριτής, Φαρισαῖος καὶ παλιάνθρωπος.
Δὲν ἔχω κανένα ἀπολύτως πρόβλημα μὲ τὶς προτιμήσεις οἱουδήποτε, θρησκευτικὲς ἢ ὁποίας ἄλλης κατηγορίας.
Ἀλλὰ μὲ τοὺς φαρισαίους ἔχω ἕνα πρόβλημα.

Ὁ Γιωργάκης Παπανδρέας ἦταν γιὰ χρόνια βουλευτής, ὑπουργός, ὑποψήφιος πρωθυπουργὸς καί, τέλος, κακὴ τῇ τύχη αὐτοῦ του τόπου πρωθυπουργός.
Ἀπὸ τὸ 1981 ἔως τὸ 2015, ποὺ εἶχε αὐτὲς τὶς ἰδιότητες πρέπει νὰ ὁρκίσθηκε καμμία 20αριὰ φορές.
Πρὶν τὴν ἄτυχο γιὰ τὸν τόπο ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας μάλιστα, οἱ ἐπικοινωνιολόγοι τὸν ἔστελναν ἀπὸ ἐκκλησία σὲ ἐκκλησία καὶ ἀπὸ ἑσπερινὸ σὲ λιτανεία γιὰ νὰ διασκεδάσῃ τὶς φῆμες ὅτι στὴν καλλιτέρα ἦταν ἄθεος.

Σήμερα αὐτὸ τὸ πολιτικὸ ἀπόβλητο, αὐτὸ τὸ ἐνεργούμενο τοῦ Σόρος καὶ τοῦ ἱδρύματος Κλίντον δὲν ἔδωσε τὸν θρησκευτικὸ ὅρκο, ὅπως ἔκανε στὸ παρελθόν….
Ἀπελευθερωμένος ἀπὸ τὴν ἀνάγκη νὰ δείξῃ ταὔτιση μὲ τὸν λαουτζίκο πλέον μᾶς λέει κατάμουτρα ὅτι μᾶς δούλευε.

Ἡ οἰκογένεια Παπανδρέου πρέπει νὰ στειρωθῇ ἢνὰ ἀπελαθῇ καὶ οὐδέποτε νὰ τῆς ἐπιτραπῇ ἡ ἐπιστροφὴ σὲ αὐτὸν τὸν τόπο.
Πρόκειται περὶ δολίων ὑποκειμένων, ποὺ ἂν εἶναι ἔξυπνοι εἶναι ἐπικίνδυνοι καὶ ἂν εἶναι βλάκες εἶναι ἀκόμη πιὸ ἐπικίνδυνοι.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Ὑποκριτής, Φαρισαῖος καὶ ἀγράμματος

  • Αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος νὰ συνεχίσω – καὶ ἐλπίζω ὅτι μοῦ τὸ ἐπιτρέπετε.
   Λοιπόν: Πράγματι ὁ GAP εἶναι φαρισαῖος, ἀλλὰ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ψηφίζανε/ψηφίζουνε κόμματα ἀριστερά, ἐνῶ παραμένουν εὐσεβεῖς, νηστευταί, εὐλαβεῖς καὶ φιλακόλουθοι Χριστιανοί, τί εἶναι; Ἡ ἀριστερὰ βασίζεται στὸν ὑλισμὸ – ἄρα ἀπορρίπτει ὁποιοδήποτε θρήσκευμα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἰουδαϊσμό, ὁ ὁποῖος δὲν παραδέχεται τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Πάντοτε ἐξ ἄλλου ἡ -ὅποια- δημοκρατία τῆς Νεώτερης καὶ Συγχρονης Ἱστορίας, ἐὰν δὲν εἶναι ἐχθρικὴ πρὸς τὴ θρησκεία, παραμένει ἀδιάφορη. Καὶ κυττάξτε ἐδῶ, τὴ φωτογραφία τῆς Λιάνας Κανέλλη (λίγο πιὸ πάνω, στὸν ἱστοχῶρο τῆς Φιλονόης μας): φοράει σταυρό, ἐνῶ παραμένει στέλεχος τοῦ Κ.Κ.Ε. Καὶ κυκλοφοροῦν ἀκόμη καὶ στὸ διαδίκτυο φωτογραφίες τελετῆς βαπτίσματος σὲ ἑλληνοορθόδοξη ἐκκλησία, στὴν ὁποία τὸ μὲν μωρὸ φοράει μπλουζάκι μὲ τὸ ἔμβλημα τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., τὰ στίφη τῶν εὐσεβῶν ποὺ παρίστανται στὴ βάπτιση ἐπιδεικτικῶς κραδαίνουνε λάβαρα μὲ τὸν ἥλιο τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος, ἐνῶ ὁ παπᾶς ποὺ ἔκανε τὸ μυστήριο χαμογελάει πασιχαρής.
   Προκειμένου, τώρα, νὰ διευκρινίσω τί ἀκριβῶς θέλω νὰ πῶ, θὰ φέρω παράδειγμα τὴν Τουρκία: Ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ κατέληξε, ὡς γνωστόν, ἄθεος – καὶ μέσα στὴ Μεγάλη Τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση πῆρε ἕνα ἀντίτυπο τοῦ Κορανίου καὶ τὸ ἐκσφενδόνισε κατὰ τῶν εὐσεβῶν Μουσουλμάνων, κραυγάζοντας: “Πάρτε τὸ κοράνι σας καί… το!” Ἐπιπλέον, σὰν Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἔπινε ἐπιδεικτικῶς οἰνοπνευματώδη (κάτι ποὺ αὐστηρῶς ἀπαγορεύεται στὸ Ἰσλὰμ) καὶ δὲν ποτέ του δὲν πάτησε σὲ τζαμί. (Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ ὁ διάδοχός του, ὁ Ἰσμὲτ Ἰνονού.) Δὲν μποροῦσε βέβαια ὁ Κεμὰλ νὰ κάνη ἄθεους ὅλους τοὺς Τούρκους, ἀλλὰ δήλωσε κοφτά: “Ἐφ’ὅσον τὸ καθεστὼς ποὺ ἔχω ἐπιβάλει στὴν Τουρκία εἶναι ἀριστερὸ καὶ ἐκκοσμικευμένο, κανείς, ἀπολύτως κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ προωθηθῆ στὶς ἀνώτατες βαθμῖδες τῆς πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἱεραρχίας, ἐὰν εἶναι θρῆσκος”. Αὐτὸ σήμαινε ὅτι, ἐὰν ἕνας π.χ. ἀξιωματικὸς ἐλεγχόταν ἁπλῶς νὰ μπαίνη σὲ τζαμὶ (μέχρι πρόσφατα ἔξω ἀπὸ τὰ μουσουλμανικὰ τεμένη τῶν μεγάλων τουρκικῶν πόλεων ὑπῆρχε ἀστυνομικὴ φρουρά, προκειμένου ἀκριβῶς νὰ καταγράφεται τὸ ποιὸς μπαινοβγαίνει), μόλις ἔφτανε στὸν βαθμὸ τοῦ συνταγματάρχη, ἀποστρατευόταν. Καὶ ὑπάρχει καὶ συνάδελφος, στὴ Σμύρνη μάλιστα, τοῦ ὁποίου ὁ πατέρας, ἀνώτατος κρατικὸς λειτουργός, σταμάτησε νὰ πηγαίνη σὲ τζαμὶ στὰ 30 του, προκειμένου νὰ σταδιοδρομήση ἐπιτυχῶς, καὶ ξανάρχισε νὰ πηγαίνη στὰ 65 του, δηλαδὴ ἀφότου συνταξιοδοτήθηκε. Ἄλλη κυρία, Τουρκάλα, σύζυγος ἐπίσης συναδέλφου, δικηγόρος, δὲν μποροῦσε νὰ ἀσκήση τὸ ἐπάγγελμά της, ἐπειδὴ τὰ κρατικὰ δικαστήρια τῆς ἀπαγόρευαν τὴν ἐμφάνιση μὲ τὴ γνωστὴ μαντήλα. Καὶ τὸ ἀποκορύφωμα: Ὁ Κεμὰλ θεώρησε ὡς ποινικὸ ἀδίκημα τὴ χρήση τῆς -ἱερῆς γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους- ἀραβικῆς γραφῆς καὶ δήλωσε: “Ὅποιος παραμένει πιστὸς στὸ Ἰσλὰμ καί, συνακολούθως, προτιμάει νὰ χρησιμοποιῆ τὸ ἀραβικὸ ἀλφάβητο ἀντὶ γιὰ τὸ λατινικό, νὰ πάη στὴν Ἑλλάδα, στὴ Δυτικὴ Θράκη”. Νά γιατί, ἕως τὰ μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα, οἱ ἐφημερίδες τῆς ἐκεῖ μειονότητας ἐκδίδονταν γραμμένες μὲ τὸ ἀραβικὸ ἀλφάβητο καὶ αὐτὴ ἡ τελευταία χαρακτηριζόταν ὄχι “τουρκικὴ” ἀλλὰ μουσουλμανική. (Μόνο σὲ ἑλληνικὰ σχολικὰ βιβλία τῆς ἐποχῆς τοῦ πρώτου ΠΑ.ΣΟ.Κ. χαρακτηριζόταν ὡς “τουρκική”.)
   Τί προκύπτει ἀπὸ αὐτά; Ὅτι ἔστω καὶ ἐὰν κανεὶς δὲν ἐμπιστεύεται τοὺς Τούρκους, ὁπωσδήποτε μπορεῖ νὰ συνεννοηθῆ μὲ αὐτούς. Καὶ αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους Γερμανοί, Ἀμερικανοὶ καὶ ἄλλοι προτιμοῦνε νὰ κάνουνε ἐπενδύσεις στὴν Τουρκία καὶ ὄχι στὴν Ἑλλάδα. Μὲ τοὺς Ἕλληνες τί συνεννόηση μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνη; Κατὰ τὴ γνώμη μου, οἱ κομμουνιστὲς ποὺ ἐπιδεικτικῶς φορᾶνε σταυρὸ καὶ θεωροῦν ὡς “ἅγιο τῆς Ὀρθοδοξίας” τὸν Ἄρη Βελουχιώτη ἀποτελοῦν ἀπόδειξη περίτρανη τῆς σχιζοφρένειας ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Καὶ ἐκδήλωση τῆς σχιζοφρένειας αὐτῆς συνιστᾶ ἡ ἀρλουμπολογία στὴν ὁποία, κατὰ τὸν -μεγάλο- Κωνσταντῖνο Παπαρρηγόπουλο, ἐντοπίζεται ἡ βασικὴ αἰτία τῆς κακοδαιμονίας ποὺ μαστίζει τὴ Νεώτερη καὶ Σύγχρονη Ἑλλάδα.

 1. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη δημόσια συμπεριφορά του “πιντιού”, διότι κοπριά ήταν και κοπριά παρέμεινε. (Δεν περιμένω απ’ αυτόν “έτερον τί”, δηλαδή.) Αλλά έχω μέγιστο πρόβλημα με τους εισαγγελείς της χώρας.
  Επί αρκετά έτη, ο Γιωργάκης GAP δεν ήταν ούτε κάν απλός βουλευτής καί δεν είχε ασυλίες και τέτοια μεγαλεία. Γιατί, λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα δεν τον άρπαξε ένας εισαγγελέας απ’ τ’ αυτί, να του απαγγείλει κατηγορίες για την με το στανιό υπαγωγή της χώρας μας στο ΔΝΤ;

  Αν θυμάμαι καλά, και μόνον για “κακουργηματική απιστία περί την υπηρεσίαν”, θά ‘τρωγε δεκαετή κάθειρξη χαλλλαρά.

  Γιατί, λοιπόν, τους (ακριβο)πληρώνουμε τους “κρατικούς λειτουργούς” εισαγγελείς; Για τα ωραία τους τα μάτια;

  (Σημειώστε ότι, αν τηρηθούν οι νόμοι, πάνε μέσα καί οι εισαγγελείς -άπαντες!- για συνέργεια στο παραπάνω αδίκημα!
  Τα ίδια και με τον Χριστοφοράκο: πότε εξέδωσαν ένταλμα συλλήψεως εναντίον του; )

  • Συμφωνοῦμε. Ὅμως ἡ «ἀσυλία» καλύπτει γιὰ ἐγκλήματα ποὺ ἐτελέσθησαν κατὰ τὴν διάρκεια ἐξασκήσεως διαφόρων «λειτουργημάτων» (καὶ πάντα εἰς βάρος μας!!!)

Leave a Reply