Δὲν τὴν …παλεύει ὁ ΕΟΠΥΥ μὲ τόσο μεταναστευτικό…!!!

Πῶς νὰ σηκώσῃ κεφάλι ὁ ΕΟΠΥΥ;
Συνταγὴ γιὰ φάρμακα, ἀξίας 30.000 εὐρῶ, σὲ ἀλλοδαπὸ μὲ 0% συμμετοχή!

Ὁ κάθε ἀλλοδαπὸς δικαιοῦται νοσηλείας καὶ προμηθείας πανακρίβων φαρμάκων ἀπολύτως δωρεὰν (μὲ 0% συμμετοχή)! Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ὁ κάθε Ἕλλην (ποὺ πληρώνει ἁδρὰ γιὰ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη, ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια) ἀγοράζει φάρμακα μὲ 25% συμμετοχή!!

Βέβαια ἡ συνταγογράφησις εἶναι τύποις νόμιμη, ἀλλά κατά πόσον στέκει λογικά, τήν στιγμή πού ἕνα ποσοστό τῶν ἀφιχθέντων ἀλλοδαπῶν, πάσχει ἀπὸ νοσήματα, τά ὁποία στήν χώρα μας ἀποτελοῦσαν παρελθόν;

Δεῖτε λοιπὸν τὴν παραπάνω συνταγὴ ἀγορᾶς δύο μόνον κουτιῶν φαρμάκου ἀξίας 14.899,20 Χ 2= 29.798,40 μὲ συμμετοχή…0%!!

East Runner

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply