Δὲν τὴν …παλεύει ὁ ΕΟΠΥΥ μὲ τόσο μεταναστευτικό…!!!

Πῶς νὰ σηκώσῃ κεφάλι ὁ ΕΟΠΥΥ;
Συνταγὴ γιὰ φάρμακα, ἀξίας 30.000 εὐρῶ, σὲ ἀλλοδαπὸ μὲ 0% συμμετοχή!

Ὁ κάθε ἀλλοδαπὸς δικαιοῦται νοσηλείας καὶ προμηθείας πανακρίβων φαρμάκων ἀπολύτως δωρεὰν (μὲ 0% συμμετοχή)! Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ὁ κάθε Ἕλλην (ποὺ πληρώνει ἁδρὰ γιὰ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη, ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια) ἀγοράζει φάρμακα μὲ 25% συμμετοχή!!

Βέβαια ἡ συνταγογράφησις εἶναι τύποις νόμιμη, ἀλλά κατά πόσον στέκει λογικά, τήν στιγμή πού ἕνα ποσοστό τῶν ἀφιχθέντων ἀλλοδαπῶν, πάσχει ἀπὸ νοσήματα, τά ὁποία στήν χώρα μας ἀποτελοῦσαν παρελθόν;

Δεῖτε λοιπὸν τὴν παραπάνω συνταγὴ ἀγορᾶς δύο μόνον κουτιῶν φαρμάκου ἀξίας 14.899,20 Χ 2= 29.798,40 μὲ συμμετοχή…0%!!

East Runner

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 330 times, 1 visits today)
Leave a Reply