Χρήσιμη ἡ Γκρέτα

Ἡ χρήσιμη Γκρέτα

Ὅταν τὰ λαμόγια ἀπεφάσισαν νὰ ἀλλάξουν τὴν ἐτικέττα τῆς ἀπάτης τους ἀπὸ «ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου» σὲ «κλιματικὴ ἀλλαγή», ὁ κόσμος αὐτόματα διεχωρίσθη σὲ νοήμονες καὶ σὲ ὑπάκουα οὔγκανα ποὺ τὸ κατάπιαν ἀμάσσητο…
Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ μόνο χρήσιμο ποὺ προσέφεραν στὴν ἀνθρωπότητα.
Μᾶς βοήθησαν νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ἀλλήλους…

Πάσχει ἀπὸ Ἄσπεργκερ τὸ φουκαριάρικο καὶ ἡ μαμά του (διάσημη τραγουδιάρα στὴν Στοκχόλμη) εἶπε νὰ ἀξιοποιήσῃ ἐπικοινωνιακὰ τὶς ἔμμονές του.. Ὅπως ὁ Πάπας, στὸ Μεσαίωνα, ἀξιοποιοῦσε ἡμιτρελλοὺς καλογέρους (ποὺ περίμεναν ἀπὸ ἡμέρα σὲ ἡμέρα τὴν Συντέλεια) γιὰ νὰ κάνῃ μπίζνες μὲ τὰ συγχωροχάρτια.

Ἀπὸ Μορένα Δέγλερη:

Δὲν μᾶς πηδᾶτε μὲ αὐτὴν τὴν Γκρέτα; Νὰ κάνῃ παρέα μὲ τὸν Πετράκη Κόκκαλη ποὺ εἶναι κατὰ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ θέλει νὰ φέρῃ ὅλη τὴν Ἀφρικὴ στὴν Εὐρώπη …γιατί ζεσταίνονται.

Κάθε 30 χρόνια θὰ πετάγεται κι ἀπὸ ἕνας μαλ@κας (ἢ θὰ βάζουν ἕνα μαλ@κισμένο) νὰ πετάξῃ τὸ ἴδιο παραμύθι.

Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι οἱ ἠλίθιοι καὶ ὄχι ἡ «κλιματικὴ ἀλλαγή»…

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἡ ἐνέργεια δὲ ποὺ χρειάζεσαι γιὰ νὰ φτιάξῃς αὐτὰ τὰ πανιὰ (ἀπὸ ἴνες γραφίτου καὶ ἀξίας κάποιων ἑκατομμύριων) στὸ συγκεκριμένο σκάφος τοῦ Ῥότσιλντ (ποὺ ἔχει καὶ τὸ ὄνομα ἑνὸς προγόνου του) εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ τὸ πετρέλαιο ποὺ θὲς γιὰ νὰ περάσῃς τὸν Ἀτλαντικό.

πηγὴ

Θὰ πεταχθοῦν βέβαια τώρα σὰν τὴν τσουτσοῦ τὰ Σόρο-Χόαξες καὶ θὰ ποῦν «ὄχι, εἶναι λιγότερη!»…!!!

Νὰ σᾶς τὸ πῶ ἁπλᾶ: Ἕνα ἀεροπορικὸ ταξείδι στὶς ΗΠΑ κοστίζει ἕνα μὲ δύο χιλιάρικα καὶ σὲ αὐτὸ περιλαμβάνεται καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸ κόστος καυσίμων (περίπου ἕνα 200άρι ἀνὰ ἐπιβάτη).
Νά σᾶς δώσω 200 εὐρῶ καί 200 κιλά πίσσα (pitch) νά μοῦ φτιάξετε αὐτά τά πανιά;
Δὲν εἶναι δύσκολο… ἀρκεῖ νὰ τὴν ζεστάνῃς στοὺς 3500 γιὰ τοὐλάχιστον ἕνα 24ωρο..

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Βλέπουν ὅτι ψυχραίνει ὁ καιρὸς καὶ θὰ γίνουν ῥεζίλι, καὶ σπεύδουν νὰ εἰσαγάγουν μία «ἐπείγουσα» σημειολογία, μήπως καὶ προλάβουν νὰ μᾶς δέσουν πρὶν τοὺς πάρουμε μὲ τὶς πέτρες…

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 445 times, 1 visits today)
Leave a Reply