Ὑπὲρ ἄνω ὅλων ἡ ἀλληλεγγύη!!!

Πρὸς τί τὸ μίσος καὶ ὁ ἀλληλοσπαραγμός. Εἰρήνη ὑμὶν ἀδέρφια.

Μὴ τσακώνεσθε ῥὲ παιδιά. Πέντε ἐπάνω, πέντε κάτω… θὰ εὑρεθῆ ἡ λύσις.
Στήν μοιρασιὰ θά τά χαλάσετε τώρα;

Γιὰ ὅλους ἔχει ὁ μπαξές. Πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ ἀλληλεγγύη.

Μόργκαν Χρῆστος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply