Θίασος ἀριστερῶν σαλτιμπάγκων πρωτοστατεῖ στὴν ἐπιβολῆ τῆς παγκοσμιοποιήσεως

Ἡ σύγχρονος Εὐρωπαϊκὴ ἀριστερὰ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγά της.
Κόρμπιν, Ποδέμος, Ῥέντζι καὶ τὰ λοιπὰ ζαρζαβατικὰ τῆς Ἰταλικῆς ἀριστερᾶς, μὰ καὶ ὁ ….Βαρουφάκης. Κοινὰ χαρακτηριστικά, ἡ Εὐρώδουλος πολιτικὴ καὶ ἡ μάχη κατὰ τοῦ λαϊκισμοῦ, καθὼς καὶ ἡ «ἀνοικτοσυνορίτικη» ὀρθοπολιτικὴ ἰδεολογία. Βέβαια ὁ Γιάνις, εἶναι «ῥεαλιστικὰ ἀνυπάκουος» (;;;) πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Αὐτὸς ὁ θίασος τῶν σαλτιμπάγκων, αὐτὴ ἡ καρικατούρα τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Καὶ ὁ Γιάνις, ὁ ἀριστερὸς (ὁ Γιάννης ὁ φονιάς, ἦταν τὸ ποίημα τοῦ Γκάτσου), μὲ τὶς μεγάλες γνωριμίες μὲ ὅλο τὸ εὐρωπαϊκὸ enfant gate καὶ ὅλη τὴν ἀφρόκρεμα τοῦ jet set παγκοσμίως, μᾶς δηλώνει ὅτι ἀπὸ τὸ διάστημα δὲν φαίνονται σύνορα ἐπάνω στὴν γῆ.

Προσωπικὰ τοῦ εὔχομαι νὰ ταξειδεύσῃ συντόμως στὸ διάστημα καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὴν ῥήση του.
Καὶ δὲν χρειάζεται νὰ βιασθῇ νὰ ἐπιστρέψῃ
Δὲν θὰ λείψει ἰδιαιτέρως, μὲ τὴν τόσο μεγάλη πληθώρα πολιτικῶν ἀπατεώνων ποὺ κυκλοφοροῦν.

Δανόπουλος Περικλῆς 

 

(Visited 228 times, 1 visits today)
Leave a Reply