Δὲν εἶναι «προσφυγικὸ» ἀλλὰ Εἰσβολή!!!

Ὅσο καὶ νὰ θέλουν οἱ εὐαίσθητοι ψευδο-«ἀνθρωπιστὲς», «ἀληλλέγυοι» κλπ… νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἶναι προσφυγικό, δὲν πείθουν. Εἶναι εἰσβολὴ καὶ ἀλλοίωσις πληθυσμοῦ.

Αὐτοὺςπάντως  ἀπὸ τοὺς νήσους Κομόρες δὲν μπορῶ νὰ τοὺς καταλάβω. Ἀφήνουν τόσο ὡραία τροπικὰ νησιὰ γιὰ νὰ ἔλθουν στὴν Λέσβο.
Ἐὰν εἶναι δυνατόν…!!!

Μόργκαν Χρῆστος

 

(Visited 3,637 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Δὲν εἶναι «προσφυγικὸ» ἀλλὰ Εἰσβολή!!!

  1. γιατί επιμένετε για πρόσφυγες πολέμου; — Καθορισμός του όρου πρόσφυξ …..δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή , λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις ταύτην…..

Leave a Reply