Ὡραιότατα προχωρᾶ ἡ …ἀποσυμφόρησις τῶν νησιῶν!!!

Τὴν ἑβδομάδα ποὺ μᾶς ἐπέρασε 11-17 Νοεμβρίου, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Νορβηγικῆς ABR εἴχαμε 73 ἀφίξεις σκαφῶν μὲ 2.444 μετανάστες.

Στὴν Ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα μετεφέρθησαν 1.353 ποὺ εὑρίσκονται παρανόμως στὴν Ἑλλάδα. Δηλαδὴ ὅσοι ἔφευγαν ἀπὸ τὰ νησιὰ ἀμέσως ἀντικατεστάθησαν καὶ μάλιστα μὲ τὸ παραπάνω, ἀφοῦ οἱ ἀφίξεις εἶναι 1.091 περισσότεροι.

πηγὴ

Ὅπως σημειώνει ἡ ἔκθεσις, αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα εἴχαμε μίαν αὔξηση 126.7% σὲ σχέση μὲ τὴν προηγουμένη.

Ἔχει χαθῆ ὁ ἔλεγχος ἐντελῶς. Φυσικὰ τσιμουδιὰ ἂπ΄τὰ κανάλια.

Μόργκαν Χρῆστος 

(Visited 91 times, 1 visits today)
One thought on “Ὡραιότατα προχωρᾶ ἡ …ἀποσυμφόρησις τῶν νησιῶν!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὡραιότατα προχωρᾶ ἡ …ἀποσυμφόρησις τῶν νησιῶν!!! -

Leave a Reply