Δὲν θὰ ἀφομιωθοῦν…

Μεγαλύτερες πιθανότητες ἔχει κάποιος νὰ ἀφομοιωθῇ στὸ ἰσλὰμ παρὰ τὸ ἰσλὰμ νὰ ἀφομοιωθῇ σὲ μία δυτικὴ κοινωνία…

Γιὰ αἰῶνες οἱ Σέρβοι μουσουλμάνοι δὲν ἀφομοιώθησαν στὴν Αὐστρο-οὐγγρικὴ αὐτοκρατορία…
Γιὰ ἑκατὸ χρόνια οἱ μουσουλμάνοι «Ἕλληνες» δὲν ἀφομοιώθησαν στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία..
Γιὰ περισσότερα ἀπὸ 150 χρόνια οἱ Ἀλγερινοὶ δὲν ἐνσωματώθησαν στὴν Γαλλικὴ κοινωνία…
Γιὰ 100 χρόνια οἱ Βούλγαροι μουσουλμάνοι δὲν ἐνσωματώθησαν στὴν Βουλγαρικὴ κοινωνία…
Γιὰ παραπάνω ἀπὸ 2οο χρόνια οἱ μουσουλμάνοι «Βρεταννοὶ» δὲν ἔχουν ἐνσωματωθῆ στὴν Βρεταννικὴ κοινωνία…

Οἱ κατὰ παραγγελία θεωρητικὲς κατασκευὲς τῶν Λίμπεραλ σχολῶν σκέψεως ἀποτυγχάνουν παταγωδῶς πνιγμένες μέσα σὲ ποταμοὺς αἵματος…

Στὴν φωτογραφία ὁ μωαμεθανὸς φονιὰς ποὺ σκότωσε δύο ἀθώους Βρεταννοὺς προχθὲς μὲ μαχαίρι.

Δρακᾶτος Ὄθων 

Leave a Reply