Νοτιοαφρικανὴ μὲ Aids ἐγέννησε στὴν Μυτιλήνη!!!

Σύμφωνα μὲ ἐγκυρότατες πληροφορίες, στὴν Μαιευτικὴ – Γυναικολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Βοστανείου Νοσοκομείου Μυτιλήνης στὶς 13 τοῦ  μηνὸς ἐγέννησε μία νοτιοαφρικανῆ λαθρομετανάστις μὲ AIDS!!! (προφανῶς δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὑπάρχει τέτοιο κροῦσμα στὸ νησί… ἁπλὰ δὲν ἔτυχε νὰ γεννήσῃ ἐδῶ γιατί τὶς ἔστελναν Ἀθήνα).

Ἡ γυναίκα νοσηλεύεται τώρα στὸ Τμῆμα Λοιμωδῶν καὶ εἶναι σὲ καραντίνα. Τὸ Λοιμωδῶν εὑρίσκεται δίπλα στὸ Παθολογικὸ Τμῆμα καὶ συνήθως ἔχει περιστατικὰ ὅπως φυματιώσεις, τώρα ἔχει καὶ τὸ Aids…
Τυπικῶς βέβαια εἶναι ἕνα Τμῆμα ποὺ εἶναι πάντα σὲ καραντίνα.

Ἀπ’ ὅτι ἔγινε γνωστὸ στὴν λαθρομετανάστρια εἶχαν δώση παραπεμπτικὸ γιὰ νὰ φύγῃ καὶ νὰ γεννήσῃ στὴν Ἀθήνα ὅμως τελικὰ δὲν ἔφυγε..

Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ πλειοψηφία τῶν νεογνῶν εἶναι 9 μωρὰ ἀλλοδαπὰ καὶ 2 Ἑλληνόπουλα…
Τρία δίκλινα δωμάτια καὶ ἕνα ἑξάκλινο εἶναι κατειλλημένα ἀπὸ λαθρομετανάστριες.

Τὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν στὸ μαιευτικὸ εἶναι παρὰ πολλά… Οἱ γυναῖκες λάθρο ἔρχονται χωρὶς ἰολογικὸ ἔλεγχο… ἰατροὶ καὶ μαῖες δὲν γνωρίζουν ἂν ὅλες αὐτὲς πάσχουν ἀπὸ κάτι! Τὸ ἀπόγευμα καὶ τὴν νύκτα στὸ νοσοκομεῖο δὲν ὑπάρχει μεταφραστής, ὅποτε ἡ συνεννόησις γίνεται μὲ τὰ νοήματα… Οἱ ἐργαζόμενες βάζουν τὰ χέρια τους κυριολεκτικὰ στὴν φωτιά, διακινδυνεύουν τὴν ὑγεία τους…

Δυστυχῶς δὲν βγαίνει κάτι πρὸς τὰ ἔξω… Δὲν συμφέρει σὲ κάποιους νὰ μαθευθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς καταστάσεως ποὺ βιώνει τὸ νησί μας…
Τὰ τριάντα ἀργύρια τῆς προδοσίας πολλοὶ τὰ ἠγάπησαν τελικά…

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply