Εὐκαιρία γιὰ σκέψεις…

Ἀπὸ τὴν χθεσινή μου «βόλτα» στὴν Παραλία τοῦ Σιδαρίου, στὴν Βόρεια Κέρκυρα.
Εὐκαιρία γιὰ σκέψεις...

Στὸ βάθος τὸ Canal d’ Amour…
Τὸ καλοκαίρι τόπος διασκεδάσεως καὶ συσφίξεως συντροφικῶν σχέσεων…
Τὸν χειμῶνα τόπος σκέψεως καὶ ὀξύνσεως τῶν καλλιτεχνικῶν ἀνησυχιῶν…

Καλημέρα Φίλες!
Καλημέρα Φίλοι!!! 

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply