Μέσα ἀπὸ τοὺς λίθους…

Πέτρες…
Ἄλλες «ἀγριεύουν» καὶ ἄλλες χαϊδεύουν τὸ βλέμμα…
Λίθοι ἀπὸ τὸ Ἱερὸ τῆς Λαφρίας Ἀρτέμιδος καὶ τὸν Ναὸ τῆς Παναχαΐδος Ἀθηνᾶς, ἔως τοὺς λίθους τῶν Ἐνετῶν…

Μέσα ἀπὸ τοὺς λίθους...

Βγαίνοντας ἀπὸ τοὺς διαδρόμους τοῦ Κάστρου τὸ βλέμμα πληγώνεται ἀπὸ τὸν κακόσχημο φράκτη καὶ τὶς ἀκμὲς τοῦ προβολέως…

Στὸ βάθος ἡ ἡλιόλουστη πόλις μας.
Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply