Ὁ (κάθε) σκοπός…

Βρὲς τὸν σκοπό σου.
Βρὲς τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖον ἀναπνέεις…
Τὸν λόγο ποὺ ὑπάρχεις…
Βρές τὸν δρόμο σου…

Ἀκολούθησε τὰ σημάδια. Δῶσε τους ἀξία καὶ προσοχή… Εἶναι πάντα ἄφθονα, ἀρκεῖ νὰ εἶσαι ἐκεῖ γιὰ νὰ τὰ παρατηρήσῃς…

Μὴν περιμένεις νὰ σὲ βοηθήσουν ἄλλοι γιὰ νὰ βρῇς τὸν δικό δου δρόμο.
Πρέπει νὰ τὸ κάνῃς μόνος σου…

Καὶ κάθε φορὰ ποὺ ἕνα σημάδι θὰ σοῦ ἀποκαλύπτεται, θὰ  συνειδητοποιῆς πὼς αὐτὸς ὁ κόσμος δημιουργήθηκε σοφὰ καὶ σὲ ὑπολογίζει γιὰ σημαντικό του δομικὸ στοιχεῖο.

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply