Κάνοντας τὴν διαφορὰ τοῦ κόσμου μας

 

Κάνοντας τὴν διαφορὰ τοῦ κόσμου μαςΜία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες δυσκολίες μας εἶναι τὸ νὰ μάθουμε νὰ εἴμαστε οἱ καλλίτεροι φίλοι τοῦ ἑαυτοῦ μας, στοργικοί, τρυφεροί, εὐαίσθητοι, συνειδητοί.

Ἀκόμη πιὸ δύσκολο εἶναι ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ καλλιεργήσῃ μέσα του τὴν ἀγάπη καὶ νὰ ἀνασύρῃ ἀρκετή, ὥστὲ νὰ θρέψῃ τὸν ἑαυτόν τ0υ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν μοιρασθῇ μὲ τοὺς ἀνθρώπους γύρω του.

 Γνωρόζω καλὰ πὼς ἐκεῖνοι ποὺ τὸ καταφέρνουν αὐτὸ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάνουν τὴν διαφορὰ στὸν κόσμο μας.

Σούσουλα Γιῶτα

εἰκόνα

Leave a Reply