Ἀναζητώντας τὶς ἡλιακτίδες…

«Βρεγμένος» ἡ Ἥλιος σήμερα…
Ἡλιακτίδες ποὺ ἐνθαῤῤύνουν τὴν ἐλπίδα…

 

Καλημέρα Φίλες!
Καλημέρα Φίλοι!
Καλὴ Κυριακή!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply