Ὅταν ὁ Θαλῆς ἐξέτρεψε τὸ ποτάμι.

Ὁ βασιλεὺς Κροῖσος ὅταν ἠθέλησε νὰ ἐπιτεθῇ στὸν Κύρο Β΄, ἐφώναξε τὸν Θαλῆ τὸν Μιλήσιο, τὸ 550 παχ, γιὰ νὰ κατασκευάσῃ μίαν ὑπόγειο σήραγγα καὶ νὰ ἐκτρέψῃ τὸ ποτάμι, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτεθῇ ὁ στρατός του ἐναντίον τοῦ στρατοῦ τοῦ Κύρου Β΄.
Ἔτσι κι ἔγινε.
Αὐτὴ τὴν σήραγγα ἀνεκάλυψε ὁ Γάλλος σπηλαιολόγος Ἐρὶν Ζιλὶ στὴν περιοχὴ τῆς Καππαδοκίας.
Οἱ διαστάσεις τῆς στοᾶς εἶναι ἐντυπωσιακές: 9 μέτρα φάρδος καὶ 177 μέτρα μῆκος.
Κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις τοῦ σπηλαιολόγου πρέπει νὰ ἐχρειάσθη νὰ μετακινηθοῦν 12.800 τόνοι μπάζων.
Ἡ ὑπόγειος σῆραγξ ἀποτελεῖ ἕνα σχεδὸν τέλειο ἡμικύκλιο. Συνέχεια

Πῶς ὁ Θαλῆς ἐμέτρησε τό ὕψος τῶν πυραμιδῶν;

Πῶς ὁ Θαλῆς μέτρησε τό ὕψος τῶν πυραμιδῶν;1Ἄν καὶ τὸ ἔχουμε διδαχθῇ στὸ σχολεῖο, μάλλον τὸ ἔχουμε ξεχάσῃ.
Βλέπετε, τόσες πολλὲς πληροφορίες, ἀνάκατες, δίχως λογική, συνοχὴ καὶ στόχο εἶναι μόνον γιὰ τὰ μπᾶζα!!! Δὲν μορφώνουν, καταστρέφουν τοὺς ἐγκεφάλους.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, λίγοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ μαθηματικά.
Συνέχεια

Οἱ Ἑλληνικὲς πυραμίδες.

Οἱ Ἑλληνικὲς πυραμίδες.1αΤὸ ἐὰν οἱ πυραμῖδες εἶναι ἤ ὄχι Ἑλληνικές, τὸ ἀποδεικνύει ἕνα περιστατικὸ ποὺ μᾶς διασώζῃ ἡ ἱστορία μας καὶ ἀναφέρει τὴν μέτρησι τοῦ ὕψους τους ἀπὸ τὸν Θαλῆ.
Γιὰ νὰ μετρήσῃ μόνον αὐτὸς τὸ ὕψος τῶν πυραμίδων, κι ὄχι οἱ Αἰγύπτιοι, καταδεικνύει τὴν μαθηματικὴ δομὴ τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ εἶχαν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν οἱ Ἕλληνες. Ἐὰν οἱ Αἰγύπτιοι εἶχαν κτίσῃ τὶς πυραμῖδες, τὸ πρῶτο ποὺ θὰ γνώριζαν θὰ ἦταν τὸ ὕψος τους καὶ φυσικὰ τὸ ἐμβαδὸν καὶ τὸν ὄγκο τους. Κάτι ποὺ ὅμως δὲν συνέβαινε.
Συνέχεια

Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς.

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (Βερολίνο, 13 Σεπτεμβρίου 1873 – Μόναχο, 2 Φεβρουαρίου 1950) ήταν κορυφαίος σύγχρονος Έλληνας μαθηματικός που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Καραθεοδωρής ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας ως Constantin Carathéodory και συχνά αναφέρεται (λανθασμένα) ως Καραθεοδωρής. Το επιστημονικό έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή επεκτείνεται σε πολλούς τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Αρχαιολογίας. Είχε σημαντικότατη συνεισφορά ιδιαίτερα στους τομείς της πραγματικής ανάλυσης, συναρτησιακής ανάλυσης και θεωρίας μέτρου και ολοκλήρωσης. Συνέχεια