Λησμόνησαν κι ἐγκατέλειψαν οἱ Ἕλληνες τούς Κυπρίους τό 1974;

Ἐπειδὴ βλέπω πολλὲς ἀνοησίες νὰ γράφονται καὶ νὰ λέγονται ἀπὸ ἄτομα, δῆθεν σοβαρά, ποὺ βάζω καὶ στοίχημα πὼς ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα…
…ὅτι, δῆθεν, «οἱ καλαμαράδες (Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος) μᾶς ἔβαλαν στὴν μηχανὴ τοῦ κιμᾶ τὸ 1974 μὲ τὸ Πραξικόπημα καὶ μᾶς ἐπαράτησαν στὴν Τουρκικὴ Εἰσβολή…»
…σᾶς παραθέτω αὐτὲς τὶς φωτογραφίες καὶ σᾶς ζητῶ νὰ τὶς δεῖτε μία πρὸς μία.

Συνέχεια

Λύσις μὲ ἀνοικτὰ ὁδοφράγματα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ

Σὲ ἀνύποπτο χρόνο, ἐδῶ καὶ χρόνια, εἶχα πᾶ κάτι ποὺ πλέον σήμερα ὁμολογεῖται κατὰ κόρον ἀπὸ πολλούς:

«Ἐὰν δὲν ἄνοιγαν τὰ ὁδοφράγματα, σήμερα θὰ εἴχαμε λύση. Λύση ποὺ θὰ τὴν ἔδιναν οἱ Τοῦρκοι τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ ἄνοιξαν, τριάντα (30) χρόνια μετὰ τὴν εἰσβολή, ζοῦσαν ἀκόμη στὸ 1974…
…μαζὺ μὲ φυτευτοὺς ὁμοεθνεῖς τους ἐποίκους, ποὺ ζοῦσαν στὸ 1924…»

Συνέχεια

Δημοκρατίας πανηγυρισμοί;

Ἡ καφρίλα τοῦ νεο-Ἕλληνος…

Δημοκρατίας πανηγυρισμοί;1 Συνέχεια

Θυσία γιὰ τὴν Ἐλευθερία…!!!

Ἀπὸ τὸν φίλο Πέτρο Ὀνησιφόρου

15 Νοεμβρίου 1967, μὲ διαταγὴ τῆς τότε πολιτικῆς ἡγεσίας ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ ἐπιτίθεται καὶ καταλαμβάνει τὰ τουρκοκυπριακὰ χωριὰ Ἀγ. Θεόδωρος καὶ Κοφίνου, ὅπου Τοῦρκοι στασιαστὲς δημιούργησαν θύλακα καὶ παρενοχλοῦσαν μὲ πυροβολισμοὺς τὴν ὀδικὴ ἀρτηρία Λευκωσίας – Λεμεσοῦ.
Μοναδικὸς Ἕλλην νεκρὸς στὶς μάχες ὁ λοχόας κ/δ τῆς 32ΜΚ, Εὐμένιος Παναγιώτου.

Θυσία γιὰ τὴν Ἐλευθερία...!!!1 Συνέχεια

Λίγο περισσότερο ἀπὸ τὴν …δόξα ἀγαποῦν τὸ χρῆμα οἱ πολιτικοί «μας»!!!!!

Οι Έλληνες πολιτικοί ανέκαθεν είχαν ήθος… μόνο που ήταν «under the table»

Μιας ζωή στην ΜΙΖΑ ήσασταν όλοι οι πολιτικοί κοπρίτες, και δεν αλλάξατε ποτέ. Συνέχεια

Ἱστορικὰ ἀνεξήγητον φαινόμενον ἡ μὴ Ἕνωσις

Μερικὲς ἀλήθειες, ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ νέοι μας.

Κύπρος, περίοδος 1964-1967 Συνέχεια