Βαρβαρότερος …Ἀλάριχος τὸ Ὑπουργεῖον ἀ-Πολιτισμοῦ

Ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχουν περάση πολλῶν εἰδῶν …ἀλάριχοι.
Βάρβαροι, ποὺ ἄφησαν τὸ στίγμα τους τῆς ἀνικανότητός τους νὰ ἐκτιμήσουν καὶ νὰ σεβασθοῦν μνημεία πολιτισμοῦ, μὲ διαφόρους τρόπους. Ἄλλοτε λεηλατώντας καὶ ἄλλοτε κονιορτοποιώντας, μνημεῖον ὄρθιον δὲν ἄφησαν.  Τὰ δὲ μεταφερόμενα εἴδη τὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀρχαιοκαπήλων, ἐπιδεικνύοντάς τα μὲ καμάρι, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδεικνύουν καθημερινῶς πὼς ἐκτὸς ἀπὸ ἀσεβεῖς βάρβαροι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμένουν ἀνίκανοι καὶ νὰ κατανοήσουν τὰ δημιουργικὰ ἔργα μά, κυρίως, νὰ τὰ παράξουν μόνοι τους.

Δὲν θὰ πῶ πολλά… Θὰ ἀφήσω κυρίως τὶς φωτογραφίες νὰ μιλήσουν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ χείριστος καὶ ὁ σημαντικότερος ἐχθρὸς τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρχαιολογίας, τῶν διασωθέντων Μνημείων, τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἀληθείας καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς Ἀνθρωπότητος εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνόφωνον Ὑπουργεῖον ἀπολιτισμοῦ. Συνέχεια

Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συναθροίσεις…

Συνάθροισις λαμογιῶν!!!

Συνέχεια

Παντοῦ ὑπάρχουν σκάνδαλα ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ πέρασε ὁ Λαλιώτης!!!

Σκάνδαλα παντού…
Αλλά όπως βλέπετε ΟΥΤΕ ένας τολμά (ακόμη και) να προφέρει το όνομα του …ΛΑΛΙΩΤΗ. 

Ο παντοδύναμος που υπέγραψε τα μεγαλύτερα Δημόσια Έργα στην Ελλάδα, που χρειαζόταν να δανείζεται για να πληρώνει μισθούς και συντάξεις, βρίσκεται στο απυρόβλητο.
Μοίρασε τόσο χρήμα, που τον λατρεύουν όλοι και γι’ αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε αρνητική αναφορά στο όνομά του. Παντοῦ ὑπάρχουν σκάνδαλα ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ πέρασε ὁ Λαλιώτης!!!2 Συνέχεια

Ὁ …«ἐθνικὸς ἥρως» Λαλιώτης!!!

Ὁ ...«ἐθνικὸς ἥρως» Λαλιώτης!!!1Έγραφα τον Ιανουάριο του 2011 για τον …«εθνικό μας ήρωα» Κώστα Λαλιώτη:  Συνέχεια

Ἄφησε ἔργα ὁ Λαλιώτης…

«Άφησε έργα ο Λαλιώτης»,  έγραψε μία κυρία που έσπευσε να υπερασπισθεί τον πρώην ανιδιοτελή Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Ἄφησε ἔργα ὁ Λαλιώτης...15

30 δισεκατομμύρια ευρώ αποτίμησε το κόστος των Ολυμπιακών ο συνάδελφος του Λαλιώτη, ο κ. Φλωρίδης.
30 ματωμένα δισεκατομμύρια ευρώ… Συνέχεια

Τώρα θυμήθηκαν τόν Λαλιώτη;

Μόλις πέρασε η δεκαετία, μετά την οποία μπορούν να καταστραφούν νόμιμα φορολογικά στοιχεία και βιβλία, το ΣΔΟΕ θυμήθηκε τον ακατανόμαστο Λαλιώτη, που υπέγραψε 4,3 τρισεκατομμύρια δραχμών σε Δημόσια Έργα, χωρίς να πάρει ποτέ μίζα…
Ναι; Συνέχεια