Γιατί ἐξετοξεύθησαν τά ἐπιτόκια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων τόν Ἀπρίλιο;

Αὐτὸς ἦταν ὁ ἐκπληκτικὸς λόγος ποὺ ἐξετοξεύθησαν τὰ ἐπιτόκια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων τὸν Ἀπρίλιο!

Καθώς άρχισαν οι εμπορικοί πόλεμοι, ο υπόλοιπος κόσμος ξεφορτώθηκε πουλώντας περισσότερα κρατικά ομόλογα τον Απρίλιο από ό, τι σε κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του 2016…

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (σε δις δολάρια)

Τα αμοιβαία κεφάλαια αντισταθμίσεως κινδύνου ήταν αγοραστές, όπως υποδηλώνει η αύξηση των αποκτήσεων ομολόγων από τα νησιά Καϋμάν. Συνέχεια

Γιατί ἐπανεξοπλίζονται Γερμανία καί Ἰαπωνία;

Ἐξετάζοντας τὰ στατιστικά, ἀνεκάλυψα ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι ἡ χώρα μὲ τοὺς περισσοτέρους στρατιωτικοὺς ἐξοπλισμούς, μετὰ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἀγγλία, ποὺ ὅμως ἔχουν διεθνὴ στρατό, ἐνῶ ἐπίσης οἱ στρατιωτικὲς δαπάνες τῆς Ἰαπωνίας εἶναι ἐξαιρετικὰ ὑψηλες, γιὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας. Συνέχεια

Ῥωσσο-κινεζικὰ γυμνάσια στὰ σύνορα τῆς Βορείου Κορέας

Κοινὰ ναυτικὰ γυμνάσια Ῥωσσίας – Κίνας, στὰ σύνορα τῆς Βορείου Κορέας…

Συνέχεια

Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς …«ἀσφαλείας» μεγιστοποιεῖται ἡ ἀστυνόμευσις

Τὰ ἀπομεινάρια τῆς νέας τάξεως, οἱ ὀνειρώξεις τοῦ ἐπιστημονικοῦ-τεχνολογικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, καὶ ἡ ἐπιχειρουμένη μαζικὴ παρακολούθησις.

Θὰ φέρω καὶ πάλι ἕνα παράδειγμα ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία, ὅπου μὲ τὸ πρόσχημα τῆς διοργανώσεως τῶν θερινῶν «Ὀλυμπιακῶν» «Ἀγώνων», ἡ Ἰαπωνία πιέζεται νὰ άλλάξῃ τοὺς νόμους της καὶ νὰ δοθοῦν στὴν ἀστυνομία ὑπερβολικὲς ἐξουσίες, δῆθεν γιὰ τὴν «ἀσφάλεια» καὶ τὴν «ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας».

Συνέχεια

Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (δ)

Ἄλλο ἕνα παράδειγμα «νομοθετικῶν» ἐπιβολῶν παγκοσμίου ὁμοιομορφίας: Οἱ γκλομπαλιστὲς ἐπιτίθενται στὴν Ἰαπωνία.

Ὡς γνωστὸν ἡ Ἰαπωνία ἔχει δύο κοινὰ μὲ τὴν Ἑλλάδα: τὴν μακροβιότητα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν διαδεδομένη συνήθεια τοῦ καπνίσματος. Ὅπως καὶ ἐδῶ ἔτσι κι ἐκεῖ, τὸ κάπνισμα συνεχίζει κανονικὰ στοὺς χώρους διασκεδάσεως καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους χώρους.

Τετάρτη Ἀνάρτησις

Συνέχεια

Δικαιώματα μουσουλμάνων ἀναγνωρίζονται στό Ἰσραήλ;

Μόνον ἐδῶ ξέρουν τὰ πρακτοράκια τους νὰ χύνουν μαῦρο δάκρυ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων στὴν θρησκεία τους…
Ἐκεῖ κάνει τζίζζζ, κόττες λιρᾶτες…Δικαιώματα μουσουλμάνων ἀναγνωρίζονται στό Ἰσραήλ; Συνέχεια